Forsikring ved tab af erhvervsevne

Med en forsikring ved tab af erhvervsevne bliver du hjulpet økonomisk, hvis du ikke kan arbejde på grund af sygdom eller ulykke.

Tab eller nedsættelse af din erhvervsevne kan have store konsekvenser for din økonomi. Både på den korte og den lange bane.

Med en forsikring ved tab af erhvervsevne kan du få udbetalt en sum eller et månedligt beløb, hvis du bliver for syg til at arbejde. Det giver hjælp til et trygt økonomisk fundament for dig og din familie, hvis uheldet er ude.

Sådan er du dækket

Din forsikring kan tilpasses med udgangspunkt i dig og dit liv. Det er derfor individuelt, hvad du får udbetalt, og hvordan du modtager pengene.

Forsikringen ved tab af erhvervsevne kan bestå af et eller flere af disse elementer:

  • En månedlig udbetaling
  • En engangsudbetaling (invalidesum)
  • Fritagelse for indbetaling (præmiefritagelse). Det vil sige, at Skandia overtager indbetalingen til din pensionsordning, så du beholder visse af dine forsikringer, og opsparingen til din pension fortsætter, selvom du ikke længere selv indbetaler.

Du kan se præcist, hvordan din forsikring ved tab af erhvervsevne er sammensat og dækker dig på Mit Skandia og i din pensionsoversigt og dine forsikringsbetingelser.

Tilpas forsikringen til dine behov

De fleste firmapensionsordninger har som udgangspunkt den samme udbetaling ved tab af erhvervsevne til alle medarbejdere. Men du kan som regel tilpasse din forsikring, så den dækker præcis dine behov.

Du kan selv bestemme, hvor stort et beløb du vil have udbetalt, hvis du mister erhvervsevnen. Har du fx en forsikring med månedlige udbetalinger, kan du som udgangspunkt vælge 40, 60 eller 80 procent af din årsløn.

Hvornår kan du få udbetaling?

Du kan få udbetaling fra forsikringen, hvis din erhvervsevne af Skandia bliver vurderet til at være nedsat med mindst halvdelen eller 2/3 på grund af sygdom eller ulykke.

Det vil ofte være sådan, at forsikringen indeholder en midlertidig dækning i dit eget erhverv og en dækning ved generelt erhvervsevnetab i ethvert erhverv. Det kan desuden være aftalt, at udbetalingen sker til din arbejdsgiver, så længe du er ansat.

Hvor meget du får udbetalt, afhænger blandt andet af, hvilken pensionsordning du har, og dine indtægter i øvrigt.

Den månedlige udbetaling og fritagelse for indbetaling (præmiefritagelse) kan begynde, når du har opfyldt betingelserne for udbetaling i den periode, som fremgår af dine forsikringsbetingelser, fx tre måneder. Det kalder vi for karensperioden. Du er tidligst berettiget til udbetaling den 1. i måneden efter, at karensperioden er udløbet.

Ved engangsudbetalingen (invalidesummen) er der typisk en karensperiode på 12 måneder. Det betyder, at beløbet først vil blive udbetalt, når din generelle erhvervsevne har været nedsat i et år.

Betingelser for forsikringen

Dine forsikringsbetingelser afhænger af, hvornår du er blevet kunde. Og hvilket produkt du, eller din arbejdsgiver, har valgt. Kontakt din pensionsrådgiver eller Skandia, hvis du har brug for de forsikringsbetingelser, som gælder for dig.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Informationen om vores produkter er generel og har til formål at give et overblik. Kontakt os for personlig rådgivning, hvor vi tager udgangspunkt i din individuelle situation. Læs mere om forbehold og forudsætninger her.

  • © Skandia 2021
  • 13-04-2021 23:43
  • 1.0.7400.20084:685