Forsikring ved død

Et dødsfald vender op og ned på tilværelsen for dine efterladte. Og en presset økonomi kan hurtigt gøre en svær situation endnu sværere.

Med en forsikring ved død kan du sikre dine efterladte økonomisk, hvis du dør inden pensionsalderen. Du kan tilpasse forsikringen, så den passer til dine efterladtes behov.

Hvem får pengene udbetalt?

Som udgangspunkt oprettes din forsikring med ”nærmeste pårørende” som begunstiget, men du kan også vælge, at pengene skal gå til en anden.

For begunstigelser, som er oprettet eller ændret efter 1. januar 2008, dækker nærmeste pårørende over disse personer i prioriteret rækkefølge:

  • Ægtefælle/registreret partner
  • Samlever (hvis I har fælles bopæl og har haft det i mindst to år eller har fået/venter barn sammen)
  • Børn, børnebørn og oldebørn (men ikke stedbørn)
  • Arvinger ifølge testamente
  • Arvinger ifølge arveloven


Hvis din forsikring er ældre

Hvis din forsikring er ældre, og du ikke har ændret begunstigelsen efter den 1. januar 2008, er samlevere ikke omfattet af begrebet ”nærmeste pårørende”.

Hvis du ønsker, at pengene skal gå til en anden end ”nærmeste pårørende” i den rækkefølge, der er beskrevet ovenfor, kan du indsætte en navngiven begunstiget. Hvem, du kan vælge, afhænger af, om din pensionsordning er fradragsberettiget eller ej.

Du kan læse mere om begunstigelse her.

Sådan er du dækket

Du kan være forsikret ved død på flere forskellige måder. Præcis hvordan du er forsikret, afhænger af din pensionsordning.


I Skandia kan du sikre dine efterladte økonomisk på disse måder
Børnepension

Med en børnepension er dine børn sikret en årlig udbetaling til fx uddannelse, hvis du dør.

Børnepensionen udbetales typisk, indtil dit barn fylder 21 år.

Dit barn skal betale indkomstskat af udbetalingen.

Livsforsikring

Med en livsforsikring er dine efterladte sikret med et engangsbeløb eller løbende udbetalinger i en årrække.

Beløbets størrelse afhænger af, hvilken pensionsordning du har, og hvordan du har tilpasset forsikringen.

Forsikringen kan tilpasses til netop din families behov. Behovene kan nemlig variere fra familie til familie. De kan fx afhænge af, hvordan familien er sammensat, og hvilke skatteforhold der er gunstige.

Prisen for en individuel livsforsikring afhænger blandt andet af din alder, hvor længe forsikringen skal gælde, og hvor stort et beløb du ønsker, forsikringen skal dække. Prisen for en solidarisk livsforsikring afhænger yderligere af bl.a. alderssammensætningen i den gruppe, du indgår i.

Gruppelivs-
forsikring

Med en gruppelivsforsikring er dine efterladte sikret et engangsbeløb.

En gruppelivsforsikring er ofte et billigere alternativ til en individuel livsforsikring.

Du kan vælge mellem to størrelser, alt efter dit behov.

På Mit Skandia kan du se præcis, hvordan dine efterladte er sikret økonomisk, hvis du dør. Det står også på din seneste pensionsoversigt og gælder for både livsforsikringer og børneforsikringer.

Tilpas forsikringen til dine behov

Er du dækket gennem dit arbejde, kan du tilpasse forsikringen, så den bedst muligt svarer til dine ønsker og behov. Du kan eksempelvis selv bestemme, hvor stort et beløb dine pårørende skal have udbetalt, hvis du dør. Hvad der er rigtigt for dig, afhænger blandt andet af din alder. Og om du er gift, har børn eller bor i egen bolig.

Netop derfor er det vigtigt, at du tilpasser dine forsikringer, når der sker ændringer i dit liv.

Hvornår får dine pårørende pengene?

Vi modtager automatisk besked ved dødsfald, og tager derefter kontakt til dine efterladte, evt. via Skifteretten. Den person, du har sikret, skal altså ikke selv ansøge om at få udbetalt forsikringssummen. Det sker helt automatisk.

Betingelser for forsikringen

Dine forsikringsbetingelser afhænger af, hvornår du er blevet kunde. Og hvilket produkt du eller din arbejdsgiver har valgt.

Du kan finde de gældende forsikringsbetingelser for nye kunder her.

Har du en pensionsordning fra før 1. juni 2013?

Har du været kunde fra før 1. juni 2013, kan du være omfattet af vores tidligere betingelser. Har du spørgsmål til de tidligere betingelser, er du velkommen til at kontakte os.

Udfyld og indsend begunstigelseserklæring

Du skal bruge en begunstigelseserklæring fra Skandia til de fleste af vores forsikringer. Hvis du har en gruppelivsforsikring, skal du bruge en særlig begunstigelseserklæring fra Forenede Gruppeliv.

Vi anbefaler, at du udfylder begunstigelseserklæringen sammen med din pensionsrådgiver. Så er du sikker på, at det er de rigtige, du sikrer.

Når begunstigelseserklæringen er udfyldt og underskrevet, skal den sendes til Skandia. Det gælder også erklæringen til gruppelivsforsikring, selvom der står på formularen, at den skal indsendes til Forenede Gruppeliv.

Hent begunstigelseserklæring, Skandia

Hent begunstigelseserklæring, Forenede Gruppeliv (den skal også sendes til Skandia)

Vejledning til begunstigelse

Alle begunstigelseserklæringer sendes til:

Skandia
Kay Fiskers Plads 9
2300 København S

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Informationen om vores produkter er generel og har til formål at give et overblik. Kontakt os for personlig rådgivning, hvor vi tager udgangspunkt i din individuelle situation. Læs mere om forbehold og forudsætninger her.

  • © Skandia 2021
  • 14-04-2021 01:05
  • 1.0.7400.20084:685