Pressemeddelelser

Her finder du Skandias pressemeddelelser. Henvend dig til Skandias pressekontakter, hvis du ønsker uddybende kommentarer eller information.

Seneste pressemeddelelser

24.08.2018
Skandia Link: Halvårsrapport 2018
Kundernes løbende indbetalinger til Skandia Link voksede til 1.074 millioner kroner i første halvår 2018. Det er en stigning på 5,4 procent i forhold til samme periode året før. Kunderne i de aktivt forvaltede pro-dukter fik mellem -0,4 og +0,8 procent i afkast før skat, hvilket er tæt på eller lige over benchmark. Resultatet af selskabets fortsættende forretning blev på 11,8 millioner kroner før skat, mod 36 millioner kroner året før.

> Læs hele pressemeddelelsen
> Læs halvårsrapporten 2018

13.08.2018
Skandia sælger sin danske virksomhed til AP Pension
Skandia meddeler i dag, at selskabet har indgået aftale om at sælge Skandia Danmark til det danske pensionsselskab AP Pension. Salget forventes at være afsluttet ved udgangen af 2018. Salget er en del af pensionsvirksomheden Skandia i Sveriges strategi om at fokusere på det svenske marked.

> Læs hele pressemeddelelsen

10.07.2018
Det er arbejdsgivernes ansvar at forebygge stress
Det mener 8 ud af 10 danskere. Men mange oplever ikke, at ledelsen er gode nok til at gribe ind, når en medarbejder udviser tegn på stress. Det kan få store omkostninger for alle parter.

> Læs hele pressemeddelelsen

25.06.2018
Nyt fintech-samarbejde skal give danskerne bæredygtige pensioner
Pensionsselskabet Skandia og fintech-virksomheden Penstable går sammen om at give danskerne mulighed for at investere deres pension i en mere bæredygtig fremtid. Samarbejdet er det første af sin slags mellem et pensionsselskab og et startup i Danmark, og for Skandia er det endnu et skridt på vejen mod en platformsbaseret forretningsmodel, som bygger på en åben IT-infrastruktur og et fleksibelt investeringssetup. For Penstable giver samarbejdet mulighed for at udvikle og markedsføre et unikt pensionskoncept omkring bæredygtige investeringer, understøttet af en digital kundeoplevelse.

> Læs hele pressemeddelelsen
> Læs mere om samarbejdet

16.03.2018
Øget kundetilgang i 2017
Skandia styrkede sin position blandt de små og mellemstore virksomheder i Danmark ved at byde velkommen til 18.000 nye pensionskunder i 2017. De samlede pensionsindbetalinger voksede med 19 procent til 5,9 milliarder kroner, og samtidig leverede Skandia et tilfredsstillende resultat på 66,7 millioner kroner før skat på markedsrente og sundhedsforsikringer. Vores ambition er at vokse yderligere de kommende år samtidig med, at vi fastholder fokus på, at væksten skal være lønsom.

> Læs hele pressemeddelelsen
> Læs årsrapport 2017

08.11.2017
Skandia bliver partner i Copenhagen FinTech
Skandia og Copenhagen FinTech har indgået en treårig partnerskabsaftale. Dermed bliver Skandia det første pensionsselskab, der går aktivt ind i Copenhagens FinTech’s bestyrelse og i arbejdet med at udvikle et økosystem for finansteknologi i Danmark. Beslutningen hænger naturligt sammen med Skandias ønske om at gå forrest i digitaliseringen af pensionsbranchen i Danmark, og at Skandia om kort tid kan præsentere en helt nyudviklet IT-platform, der skal understøtte ambitionerne om at levere stærke digitale kundeløsninger.

> Læs hele pressemeddelelsen

15.09.2017
Skandia overdrager Bonuspension til Norli Pension
Den 1. januar 2018 overdrager Skandia Link Livsforsikring A/S (Skandia) sin bestand af gennemsnitsrentepensioner i Bonuspension til Norli Pension Livsforsikring A/S (Norli Pension). De berørte kunder modtager direkte information om overdragelsen. Kunderne beholder de samme rettigheder hos Norli Pension, som de har i Skandia på overdragelsestidspunktet, og de vil være omfattet af de samme forsikringsbetingelser, som hidtil.

Skandia står for administrationen frem til årsskiftet 2018, hvor handlen kan træde i kraft efter Finanstilsynets endelige godkendelse. Herefter bliver administrationen overtaget af Norli Pension. Begivenheden bliver kulminationen på tre års rejse for Skandia mod at blive det første kommercielle pensionsselskab i Danmark, der har et rendyrket fokus på markedsrenteprodukter.

> Læs hele pressemeddelelsen

25.08.2017
Skandia fortsætter lønsom vækst
Skandia kom ud af første halvår 2017 med et resultat på 31,8 millioner kr. før skat. Resultatet er tilfredsstillende og i tråd med Skandias strategi om organisk og lønsom vækst på det danske marked for pensions- og sundhedsløsninger. Samtidig oplever Skandia en stor tilgang af nye kunder og indbetalingerne voksede med 17 procent i forhold til samme periode sidste år. Afkastet på investeringsaktiverne blev på 638 millioner kroner, hvilket er cirka 133 millioner mere end i samme periode året før. Det var kunder med høj risiko, der blev belønnet med de højeste afkast – op til 7,1 procent afhængig af produktvalg.

> Læs hele pressemeddelelsen
> Læs halvårsrapport 2017

16.05.2017
Formand for bestyrelsen i Skandia Link Livsforsikring
Bestyrelsen i Skandia Link Livsforsikring A/S har udpeget tidligere næstformand Marek Rydén som ny formand for bestyrelsen. Samtidig indtræder Jan Hoffmann i bestyrelsen og er udpeget til ny næstformand samt formand for revisionsudvalget. Tidligere formand Jens Erik Christensen samt bestyrelsesmedlem Jette Jakobsen er udtrådt af bestyrelsen.

> Læs hele pressemeddelelsen

05.04.2017
Millioninvestering skal give Skandia digitalt forspring
De fleste kunder vil helst se et menneske i øjnene, når de skal træffe afgørende beslutninger om pensionsforhold, forsikringer og seniorøkonomi. Men resten af tiden foretrækker de at kunne betjene sig selv og få overblik over pensionen via mobil, tablet eller computer. Derfor investerer Skandia et trecifret millionbeløb i en ny IT-platform, der skal give os et digitalt forspring i en branche, der er kendt for komplekse systemer. Den første milepæl er en aftale med fintech-virksomheden NES Technology om at levere et nyt kernesystem.

> Læs hele pressemeddelelsen

17.03.2017
Fokus på lønsom vækst i Skandia
Skandia kom ud af 2016 med et resultat på 96,8 millioner kroner efter skat. Resultatet afspejler blandt andet en fortsat positiv udvikling i risikoresultatet og et positivt renteresultat. Kunderne fik positive afkast på op til 7,3 procent afhængig af produkt og investeringsprofil, mens de samlede indbetalinger endte på 4.954 millioner kroner. Skandias administrerende direktør, Per Wahlstrøm, kalder resultatet tilfredsstillende og forventer, at Skandia vil skrue op for væksten i 2017.

> Læs hele pressemeddelelsen

28.02.2017
10 år med frivilligt socialt arbejde
Skandia kan i år fejre 10-års jubilæum for projekt Idéer for livet Ambassadører, hvor virksomhedens medarbejdere hver måned har mulighed for at udføre to timers frivilligt socialt arbejde i arbejdstiden.

> Læs hele pressemeddelelsen

  • © Skandia 2018
  • 18-12-2018 14:18
  • 1.0.6906.16463:430