Virksomheden Skandia

Gennem moderne og nyskabende pensions- og sundhedsløsninger, vil Skandia skabe menneskelig og økonomisk sikkerhed for både individer og virksomheder.

Skandia Danmark fokuserer på at skabe værdi for vores kunder. Hver dag. For os handler pension nemlig ikke kun om fremtiden. Men om det liv, vi lever lige nu.

Vi skaber værdi for dig

Skandia har givet mennesker økonomisk tryghed længe. Blandt andet gennem en stærk tradition for nytænkning, produktudvikling og engagement i lokalsamfundet.

Vi skaber værdi for vores kunder gennem nye løsninger inden for forebyggelse, sundhed og langsigtet opsparing. Altid med henblik på at gøre det lettere for både privat- og firmakunder at træffe de rigtige økonomiske beslutninger.

Indsats for korrekte udbetalinger

Vi og vores kunder har en fælles interesse i at sikre, at vores udbetalinger er korrekte. Derfor gør os umage for at give alle kunder en god betjening og en grundig, ensartet og professionel sagsbehandling. Ind imellem kan der dog opstå tvivl om grundlaget for en udbetaling.

Læs mere om, hvordan vi håndterer tvivlstilfælde

Om Skandia og AP Pension

I januar 2019 blev Skandia i Danmark en del af AP Pension-koncernen, som er det fjerdestørste kommercielle pensionsselskab i Danmark og en af landets ældste virksomheder med kundedemokrati.

AP Pension-koncernen fokuserer på at skabe værdi for alle vores kunder gennem de løsninger, vi tilbyder inden for pensionsopsparing, sundhed og forebyggelse. Vi tager aktivt del i det samfund, vi er en del af: Når vi investerer vores kunders penge, når vi rådgiver kunderne, og når vi udvikler vores medarbejdere. AP Pension-koncernen har godt 500 medarbejdere og forvalter cirka 132 milliarder kroner for vores 430.000 kunder i Danmark. Læs mere på www.skandia.dk og www.appension.dk.

Finanstilsyn og redegørelser

Skandia er underlagt Finanstilsynets retningslinjer for at drive finansiel virksomhed.


Finanstilsynet...

Finanstilsynet fører tilsyn med, at loven om finansiel virksomhed overholdes, og udarbejder redegørelser efter inspektion i de enkelte virksomheder. De bidrager også til udformningen af den finansielle lovgivning og indsamler samt formidler viden om den finansielle sektor.

Finanstilsynet er en del af Erhvervs- og Vækstministeriet. De fungerer som sekretariat for Det Finansielle Virksomhedsråd, Fondsrådet samt Penge- og Pensionspanelet.

Redegørelse for Skandia Link Livsforsikring A/S

Redegørelse for Skandia Livsforsikring A/S

Redegørelse for Skandia Livsforsikring A A/S

Skandias kommentarer til redegørelserne

Skandias selskaber og CVR-numre

Selskab CVR-nummer
Skandia A/S 2719 2319
Skandia Link Livsforsikring A/S 2095 2237
Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S 3161 3876

Revisionserklæring for opgørelse af ÅOP og ÅOK

Alle danske pensionsselskaber skal offentliggøre en revideret beskrivelse og opgørelse af de ÅOK- og ÅOP-nøgletal, de oplyser til kunderne. Det har brancheforeningen Forsikring & Pension besluttet.

Revisionserklæringen og metodebeskrivelsen skal offentliggøres på samme tid. Og senest den 1. juni i året efter det år, opgørelsen gælder for.

Formålet med den eksterne revision er at sikre, at omkostningsnøgletallene ÅOK og ÅOP er beregnet inden for rammerne af den til enhver tid gældende henstilling fra Forsikring & Pensions bestyrelse.

Læs revisionserklæringen for 2020


Se arkiv

Skandia Link

 

Skandia Liv og Skandia Liv A

  • © Skandia 2021
  • 02-12-2021 20:08
  • 1.0.7400.20084:685