Virksomheden Skandia

Gennem moderne og nyskabende pensions- og sundhedsløsninger, vil Skandia skabe menneskelig og økonomisk sikkerhed for både individer og virksomheder.

Skandia Danmark er en del af Skandia-koncernen – en af Sveriges største kundeejede virksomheder inden for langsigtet opsparing, personforsikring og bank. Vi fokuserer på at skabe værdi for vores kunder. Hver dag. For os handler pension nemlig ikke kun om fremtiden. Men om det liv, vi lever lige nu.

Vi skaber værdi for dig

Skandia har givet mennesker økonomisk tryghed i mere end 160 år. Blandt andet gennem en stærk tradition for nytænkning, produktudvikling og engagement i lokalsamfundet.

Vi skaber værdi for vores kunder gennem nye løsninger inden for forebyggelse, sundhed og langsigtet opsparing. Altid med henblik på at gøre det lettere for både privat- og firmakunder at træffe de rigtige økonomiske beslutninger.

Skandia har i dag 2.500 medarbejdere, og vi forvalter godt 450 milliarder kroner for vores to millioner kunder i Danmark og Sverige.

Vores struktur


Salg og rådgivning

Skandia samarbejder med en række virksomheder om rådgivning og salg af vores produkter. Hvilken løsning din virksomhed vælger, er op til dig.


Officielle Skandia partnere

Offcielle Skandia partnere (Tied Agents) er selvstændige virksomheder, som rådgiver om køb, administration og brug af Skandias pensions- og sundhedsordninger. De har et højt fagligt niveau og et indgående kendskab til Skandias produkter.

Kontakt en officiel Skandia partner i dit område


Uvildige pensionsmæglere

Skandia samarbejder også med flere uvildige pensionsmæglere. En uvildig mægler hjælper dig og din virksomhed med at få et overblik over mulighederne i markedet.

Kontakt en pensionsmægler

Finanstilsyn og redegørelser

Skandia er underlagt Finanstilsynets retningslinjer for at drive finansiel virksomhed.


Finanstilsynet...

Finanstilsynet fører tilsyn med, at loven om finansiel virksomhed overholdes, og udarbejder redegørelser efter inspektion i de enkelte virksomheder. De bidrager også til udformningen af den finansielle lovgivning og indsamler samt formidler viden om den finansielle sektor.

Finanstilsynet er en del af Erhvervs- og Vækstministeriet. De fungerer som sekretariat for Det Finansielle Virksomhedsråd, Fondsrådet samt Penge- og Pensionspanelet.

Redegørelse for Skandia Link Livsforsikring A/S

Redegørelse for Skandia Livsforsikring A/S

Redegørelse for Skandia Livsforsikring A A/S

Skandias kommentarer til redegørelserne

Skandias selskaber og CVR-numre

Selskab CVR-nummer
Skandia A/S 2719 2319
Skandia Link Livsforsikring A/S 2095 2237
Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S 3161 3876

Revisionserklæring for opgørelse af ÅOP og ÅOK

Alle danske pensionsselskaber skal offentliggøre en revideret beskrivelse og opgørelse af de ÅOK- og ÅOP-nøgletal, de oplyser til kunderne. Det har brancheforeningen Forsikring & Pension besluttet.

Revisionserklæringen og metodebeskrivelsen skal offentliggøres på samme tid. Og senest den 1. juni i året efter det år, opgørelsen gælder for.

Formålet med den eksterne revision er at sikre, at omkostningsnøgletallene ÅOK og ÅOP er beregnet inden for rammerne af den til enhver tid gældende henstilling fra Forsikring & Pensions bestyrelse.

Læs revisionserklæringen for 2017


Se arkiv

Skandia Link

 

Skandia Liv og Skandia Liv A

  • © Skandia 2018
  • 18-12-2018 14:15
  • 1.0.6906.16463:430