Redegørelser fra Finanstilsynet

Finanstilsynet foretager ordinære inspektionsbesøg hos alle danske pensionsselskaber. På baggrund af disse inspektioner udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som selskaberne herefter skal offentliggøre på deres hjemmesider. Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering af selskabet og indeholder de eventuelle påbud, påtaler og risikooplysninger, Finanstilsynet har givet det pågældende selskabs direktion eller bestyrelse.

Selskaberne skal desuden også offentliggøre andre redegørelser fra Finanstilsynet, hvis Finanstilsynet vurderer, at indholdet har betydning for selskabets kunder eller andre centrale interessenter.

Nedenfor er de aktuelle redegørelser for Skandia Link Livsforsikring A/S. 

__________________________________________________________________________________________________________

12. oktober 2018
Offentlig redegørelse fra Finanstilsynet til Skandia Link

Læs Skandias kommentar

  • © Skandia 2019
  • 20-10-2019 23:25
  • 1.0.7104.21234:430