Udvikling af medarbejdere

Vores medarbejderes engagement og nytænkning er den vigtigste ressource i opbygningen af fremtidens Skandia. Vi skal i fællesskab fortsætte udviklingen af en kundeorienteret kultur og arbejdsplads – og med klar erkendelse af vores eget ansvar.

Sammen bygger vi fremtidens Skandia

Skandia befinder sig lige nu i en omstillingsproces. Den er spændende og udfordrende – men også nødvendig for vores virksomhed. Udviklingen går hurtigt, så for os drejer det sig om at anlægge et digitalt perspektiv på al forretningsudvikling og i kontakten med vores kunder.

Samtidig skal vi sikre intern forståelse af, hvordan udviklingen påvirker vores arbejdsopgaver. Nogle arbejdsopgaver bliver nemlig overflødige, mens nye kommer til.

Anne Lund

Anne Lund, HR-chef:

"Det er min fornemmelse, at mange er glade for, at Skandia handler og tager en ændret omverden alvorligt. Vores strategi med hurtig og transparent kommunikation om vores initiativer har nok gjort det lettere for medarbejdere at engagere sig i arbejdet og bidrage til, at vi kan indrette os efter de nye forudsætninger.”

Kompetence og udvikling

Kulturen i Skandia bygger på engagement, udvikling og viljen til at tage ansvar for både virksomhedsmål og personlige mål. Vi arbejder struktureret med kompetenceudvikling under introduktionsforløb til nuværende jobfunktioner, og når en medarbejder skal have nye funktioner.

Chefer og medarbejdere får tilbudt kompetenceudvikling under forskellige former. Det kan være internt eller eksternt, obligatorisk og specialiseret. Bortset fra uddannelsesprogrammer, uddannelse og seminarer foregår læring og udvikling i det daglige arbejde gennem intern rekruttering, mentorordninger, coaching og netværk.

Alle vores medarbejdere kan i arbejdstiden engagere sig i almennyttigt arbejde.

  • © Skandia 2022
  • 20-01-2022 00:01
  • 1.0.7400.20084:685