Samfundsansvar

Skandias samfundsansvar afspejler sig i de forandringer vi ser i verden omkring os og som påvirker vores virksomhed. Både lokalt og internationalt. Forandringerne identificerer de områder, hvor Skandia sætter ind med løsninger, som gavner vores kunder og samfundet i al almindelighed.

Ambitionen er i korthed, at give flere mennesker mulighed for at leve et rigere liv i et trygt samfund.

Idéer for Livet

I 1998 etablerede Skandia Idéer for livet. Igennem Ideer for livet drives forskellige sociale initiativer, som fx Idéer for livet Fonden, Idéer for livet Ambassadører og Skandia-modellen.

Alle har ret til et godt liv

Udgangspunktet for ’Ideer for livet’ er målet om at give flere mennesker mulighed for at leve et rigere liv. Både i form af et godt helbred og som en del af et trygt fællesskab.

Mennesker med kronisk dårligt helbred, eller som er udenfor samfundet af andre årsager, risikerer at få problemer med deres levebrød og økonomi. Og de vil oftere få brug for støtte fra både det private og offentlige velfærdssystem.

’Ideer for livet’ fungerer som en drivkraft for innovation og udvikling af bedre og stærkere velfærd samt et mere trygt samfund. Blandt andet gennem, udvikling og støtte til lokale almennyttige projekter for børn og unge.


Idéer for livet Fonden

Siden fondens start i 1998 har vi bidraget til, at over 500 projekter er blevet realiseret. På den måde forsøger fonden skabe løsninger til de mange udfordringer, der er forbundet med at være i udenforskab.
Læs mere her: ideer-for-livet.dk/fonden/

Idéer for livet Ambassadører

Som Idéer for livet Ambassadører kan Skandias medarbejdere udføre socialt frivilligt arbejde, og derved være en aktiv del af Skandias samfundsansvar. Idéer for livet Ambassadører samarbejder med hjælpeorganisationerne; Red Barnet og Kræftens Bekæmpelse.

Initiativet har siden 2007 gjort det muligt for Skandias medarbejdere at udføre frivilligt arbejde. Ved at tilmelde sig som Idéer for livet Ambassadør får medarbejderne fri to timer om måneden til en indsats de selv vælger. Erfaringer er samarbejdet mellem virksomhed og hjælpeorganisationer gavner både medarbejdere, virksomheden og samfundet.

Læs mere her: ideer-for-livet.dk

Sociale investeringer

Skandia har siden 2014 i samarbejde med Centre for Economic and Business Research (CEBR) ved Copenhagen Business School vist at der er store sociale gevinster at hente ved at investere i tidlige indsatser for mennesker, som er i fare for at havne i udenforskab. Det viser vores beregninge i Skandia-modellen. Modellen har fundet anvendelse i ca. 26 kommuner og har bidraget til nytænkning på socialområdet i Danmark.

Skandia samarbejder i dag med fonde, kommuner, regioner og stat om nye løsninger, og om hvordan vi opnår den største effekt af samarbejde på tværs. Skandias ambition er at være først på dette område, og dermed investere danskernes pensioner på en måde, så det både gavne rdem, i form af et godt afkast og samtidig gavner de mennesker der investeres i.

Om udenforskabets pris

I Danmark lever mere end 500.000 mennesker i såkaldt udenforskab. De menneskelige konsekvenser i form af tabt livskvalitet og muligheder for dem og deres familier, kommer vi aldrig til at kunne sætte tal på, men vi kan regne ud, hvad det koster os som samfund.

Samlet set koster gruppen i udenforskab den offentlige sektor knap 35 mia. kr. Til sammenligning ville gruppen have givet et overskud på godt 10 mia. kr., hvis de havde været en del af ’normalbefolkningen’. Forskellen mellem disse grupper er dermed det økonomiske potentiale, som udgør godt 45 mia. kr.
Dermed kan vi sætte tal på det økonomiske potentiale for samfundet, hvis vi, gennem at investere i sociale og forebyggende indsatser, kan reducere udenforskab.

Skandia-modellen er et regneværktøj, der kan beregne det økonomiske potentiale for den offentlige sektor ved sociale indsatser. Modellen er udviklet for Skandia Danmark af Centre for Economic and Business Research (CEBR) ved Copenhagen Business School. Modellen er lavet efter svensk forbillede, men er tilrettet danske forhold ved blandt andet at benytte registerdata og ved at følge Socialstyrelsens anbefalinger til samfundsøkonomiske evalueringer. Hovedsigtet med den danske Skandia-model er at skabe en fælles referenceramme for, hvordan man beregner det økonomiske potentiale for sociale indsatser, og ikke mindst at skabe et fælles sprog indenfor økonomiske evalueringer på tværs af offentlige instanser.

Læs mere her : udenforskabetspris.dk

Vi vil reducere sygdom og bekæmpe udenforskab.

I Skandia har vi længe arbejdet for at forebygge dårligt helbred. Vi har selv udviklet de sundhedsløsninger, vi tilbyder vores kunder. Og de fungerer som en slags sikkerhedsnet ved at fokusere på forebyggelse, rehabilitering og forsikring mod tab af indtægt. En tilgang, der har vist sig effektiv i forhold til at nedbringe sygefravær.

  • © Skandia 2022
  • 20-01-2022 00:05
  • 1.0.7400.20084:685