Miljøhensyn

Skandia påvirker miljøet direkte gennem vores forretning og indirekte gennem indkøb og investeringer. Vi er mere end 240 ansatte og det er vores ansvar at benytte enhver lejlighed til at reducere miljøbelastningen, så vi minimerer vores klimamæssige fodaftryk mest muligt.

Begrænsning af klimapåvirkningen

Skandia ønsker at spare på de fælles ressourcer og begrænse klimapåvirkningen i alle dele af virksomheden. Vi påvirker blandt andet klimaet direkte gennem udslippet fra forretningsrejser og energiforbruget på vores kontorer. Og ser mulige miljøgevinster ved at skubbe udviklingen hen imod mere digitalisering og færre papirforsendelser. Indsatsen beskrives i vores årlige ansvarlighedsrapport. 

Vi kompenserer for vores klimapåvirkning

For at mindske klimapåvirkningen stiller vi miljøkrav, når vi etablerer og ombygger kontorer. Og i Sverige køber vi kun el produceret af vedvarende energikilder.. Siden 2012 har vi kompenseret for de udslip, vi trods alt skaber fra vores kontoraktiviteter.

Bæredygtighed i leverandørkæden

Skandia anvender et forsigtighedsprincip i vores indkøbsprocedurer. På den måde forebygger vi miljørisici, når vi vælger leverandører, tjenester og produkter. Når vi køber ind og afgiver store ordrer, er det vores politik også at vurdere leverandørernes bæredygtighedsindsats.

Skandias påvirkning som investor

Når vi integrerer miljøhensyn i vores investeringer og administration, er det samtidig et vigtigt redskab for indirekte påvirkning. Vores ejerskabspolitik er udgangspunktet, og hovedstrategien er en konstruktiv påvirkning af de virksomheder, vi vælger at investere i. 

Under punktet Sådan investerer vi i Skandia, kan du læse mere om vores tilgang til ansvarlige investeringer og redegørelse for aktivt ejerskab.

Vi investerer i vindenergi

Skandia i Sverige samarbejder med Vattenfall og finansierer direkte fire vindmølleparker med en investering på næsten to milliarder. Det kan vi gøre i kraft af vores høje solvens, som giver os mulighed for at investere i infrastruktur, der giver et stabilt og langsigtet afkast til vores kunder.

Samtidigt bidrager finansieringen til at opbygge værdinormer for bæredygtighed her og nu. I dette tilfælde ved at stå for bidrag til vedvarende energi.

  • © Skandia 2022
  • 20-01-2022 00:29
  • 1.0.7400.20084:685