Leverandørstyring

Gennem en aktiv og ansvarlig leverandørstyring bidrager Skandia til at vores holdning til ansvarlighed rækker videre end vores egen forretning. Arbejdet er samtidig med til at forebygge risici, ved at skabe tillidsfulde relationer til vores leverandører og samarbejdspartnere.

Langsigtede relationer

I Skandia ønsker vi at opføre ansvarligt og med integritet i alle henseender. For kun på den måde kan vi værne om vores materielle og immaterielle aktiver, vores medarbejdere og vores omdømme.

God forretningsetik vedrører både vores egen organisation og eksterne relationer. Det omfatter også risikohåndtering, antikorruption og krav til leverandører og andre forretningspartnere.

Vi arbejder i en gennemreguleret branche, hvor vi er underlagt en mængde love og regler. Internt er det dog vores eget værdisæt, der er grundlaget for de vurderinger og den optræden, der kendetegner vores politikker.

Bæredygtighedskrav til vores leverandører

Vi stiller de samme krav om etik, kvalitet og effektivitet til vores forretningspartnere, som vi stiller til os selv. Disse krav gælder i alt langsigtet samarbejde. Derfor kontrollerer vi altid, at vores eksterne formidlere har Finanstilsynets tilladelse til at drive deres ¬virksomhed. Og at de lever op til de gældende kvalifikationskrav.

Vi har desuden udviklet en model til analyse og risikovurdering af leverandørernes bæredygtighedsstandard. De bæredygtighedskrav vi stiller til vores leverandører, er fastlagt i vores adfærdskodeks.

  • © Skandia 2022
  • 19-01-2022 23:54
  • 1.0.7400.20084:685