Betingelser og vilkår

Vi har her samlet nogle information, du ifølge lovgivningen skal have adgang til som nuværende eller potentiel kunde. Det drejer sig dels om nogle basis-informationer om Skandia, dels nogle produktinformationsark, der følger en særlig EU-standard.

Listen over forsikringsbetingelser og vilkår indeholder alle de betingelser og vilkår, der gælder for aftaler i Skandia. Hvilke betingelser eller vilkår, der gælder for dig, afhænger af den aftale du eller din virksomhed har indgået med os.

Derfor anbefaler vi, at du kontakter os for at få at vide, hvilke betingelser, der gælder for dig.

Hvem er Skandia?

Ifølge lovgivningen skal vi orientere dig om en række forhold, før vi rådgiver dig, blandt om hvem vi er, hvor vi bor, hvordan du kan klage over afgørelser m.m. Så her er en række fakta:

Skandia Link Livsforsikring A/S, CVR-nr. 20952237, er et forsikringsselskab. Skandia Link Livsforsikring A/S er beliggende på Østbanegade 135, 2100 København Ø.

Forenede Gruppeliv, CVR-nr. 64015028, er et forsikringsselskab. Forenede Gruppeliv er beliggende på Krumtappen 4, 1. sal, Postboks 442, 2500 Valby.

Skandia yder rådgivning om egne produkter og produkter fra Forenede Gruppeliv.

Skandias salgskorps aflønning består af en grundløn samt en performance aflønning. Rådgiverne og øvrige medarbejdere er fastlønnede.

Hvis du er uenig i en afgørelse, Skandia har truffet, har du mulighed for at klage over afgørelsen. Du kan læse mere om, hvordan du kan klage her.

Standardiseret information om forsikringer: Insurance Product Information Document (IPID)

Ifølge EU's Forsikringsformidlingsdirektiv skal alle forsikringsselskaber udarbejde produktinformationsark om deres syge- og ulykkesforsikringer, der følger en særlig EU-standard (IPID-produktark). Formålet med disse produktark er at gøre det lettere at sammenligne forsikringerne på tværs af forsikringsselskaber. Du finder Skandias IPID-produktinformationsark her på siden under overskriften: Pension, forsikring og investering. Der er IPID-produktark for Løbende udbetaling ved tab af erhvervsevne, Præmiefritagelse, Invalidesum, Lifeline (sundhedsforsikring) og Tandforsikring.

  • © Skandia 2021
  • 13-04-2021 23:48
  • 1.0.7400.20084:685