Ratepension og ophørende livrente

En ratepension er til dig, der gerne vil have din pensionsopsparing udbetalt i rater over et vist antal år.

Du kan kun få fradrag for indbetalinger op til et vist beløb, når du indbetaler til ratepension. Beløbsgrænsen fastsættes af SKAT og gælder for dine samlede indbetalinger til ratepension og ophørende livrente i alle selskaber, og både når du indbetaler privat og gennem din arbejdsgiver.

Det er ikke længere muligt at oprette en ophørende livrente i Skandia. Men du kan eventuelt have oprettet en tidligere.

Regler for ratepensioner

Med en ratepension får du din pensionsopsparing udbetalt i rater. Det eneste krav er, at raterne skal udbetales i minimum 10 år og maksimum 30 år. Hvad du vælger, er op til dig.

Du kan maksimalt indbetale og få fradrag for op til 58.500 kr. om året (2021). Ordningen skal desuden oprettes senest 20 år efter, du når pensionsudbetalingsalderen.

Du skal betale skat af afkastet på din pensionsopsparing. Pensionsafkastskatten er 15,3 procent (2021), som Skandia afregner for dig.

Rateudbetalingerne kan tidligst starte ved din pensionsudbetalingsalder. Hvis du bliver varigt invalid inden pensionsudbetalingsalderen, kan udbetalingerne dog starte dér.

Din sidste udbetaling med ratepension skal ske senest 30 år efter, du har nået pensionsudbetalingsalderen.

Fradrag – når du indbetaler til en ratepension

Du får fuldt fradrag i både bund- og topskat af din personlige indkomst for dine indbetalinger til en ratepension. Du kan dog maksimalt indbetale og få fradrag for op til 58.500 kroner om året (2021). Fradragsgrænsen gælder for dine samlede indbetalinger til ratepension og ophørende livrente i alle selskaber, og både når du indbetaler privat og gennem din arbejdsgiver.

Du skal også huske, at du først får fradrag for indbetalinger gennem din arbejdsgiver. Og derefter for det resterende beløb (op til årets maksimum), som du indbetaler privat.

Hvis du indbetaler mere end fradragsgrænsen, kan du indbetale de overskydende beløb til en livslang pension, hvor der er fradrag for alle indbetalinger. Hvis du har en firmapensionsordning i Skandia, sker det automatisk.

Du kan læse mere om livslang pension her.

Har du en pensionsordning i flere selskaber?

Skandia modtager ikke besked om, hvad du indbetaler i andre selskaber. Derfor skal du selv være opmærksom på, at dine indbetalinger ikke overstiger fradragsgrænsen, hvis du indbetaler til mere end én ratepension.

Udbetaling af en ratepension

Inden du kan få dine penge udbetalt, skal du beslutte, hvor mange år udbetalingerne skal løbe over. Udbetalingen sker i løbende rater, som udbetales i minimum 10 år og maksimum 30 år. Din sidste udbetaling skal ske senest 30 år efter, du når pensionsudbetalingsalderen.

Udbetaling ved pensionering

Du kan få din ratepension udbetalt, når du når pensionsudbetalingsalderen. Har du flere ratepensioner, kan du få dem udbetalt samtidigt eller hver for sig på forskellige tidspunkter. Hvornår du senest kan få din ratepension udbetalt afhænger af, hvornår din pension er oprettet og hvornår du er født.

Du bliver indkomstbeskattet af udbetalingerne fra ratepensionen.
Læs mere om udbetaling ved pensionering.

Udbetaling før pensionsudbetalingsalderen

Hvis du ønsker at få din pension udbetalt, inden du har nået pensionsudbetalingsalderen, skal du betale en afgift til staten på 60 procent. Du skal desuden være opmærksom på, at der kan være begrænsninger i din pensionsaftale, der kan betyder, at du ikke kan få pensionen udbetalt før tid.

Udbetaling – hvis du dør

Dine efterladte får normalt udbetalt din ratepension, hvis du dør. Både hvis du dør inden eller efter, at du er startet med at få udbetalt din ratepension.

Du kan selv bestemme, hvem der skal have din pension udbetalt. Det kaldes en ’begunstigelse’. Hvis du ikke har valgt en begunstiget, får ”nærmeste pårørende” udbetalingen.

Udbetalingen bliver indkomstbeskattet, når den sker til:

  • Din ægtefælle/registrerede partner
  • Din samlever
  • Dine børn under 24 år.

Ægtefæller og børn under 24 år kan også vælge at ændre de løbende udbetalinger til et engangsbeløb. Det koster 40 procent af engangsbeløbet i afgift.

Skal din pension udbetales til andre – herunder dine børn over 24 år – ændres de løbende udbetalinger til et engangsbeløb. Her skal der betales en afgift til staten på 40 procent af engangsudbetalingen. Og i nogle tilfælde skal der også betales boafgift.

Du kan læse mere om begunstigelse, ”nærmeste pårørende” og boafgift her [link til ny side om begunstigelse
Hvis du dør, inden du er startet med at få udbetalinger fra din ratepension, udbetaler vi normalt den opsparede værdi til dine efterladte.

Indbetaler du mere end 58.500 kr. om året?

Indbetaler du mere end 58.500 kr. (2021) om året uden om din arbejdsgiver, kan du sætte det overskydende beløb ind på en livslang pension. På den måde kan du indbetale ubegrænset til din pension. Der er nemlig ikke noget loft for indbetalinger til en livslang pension.

Har du en pensionsordning i flere selskaber?

Skandia modtager ikke besked om, hvad du indbetaler i andre selskaber. Derfor skal du selv være opmærksom på, at dine indbetalinger ikke overstiger 58.500 kr. (2021), hvis du indbetaler til en ratepension i flere forskellige pensionsselskaber.

Har du kun en pensionsordning i Skandia?

Indbetaler du mere end 58.500 kr. (2021) om året til en ratepension gennem din arbejdsgiver, sørger Skandia automatisk for, at det overskydende beløb bliver sat ind på en livslang pension.

Ophørende livrente

Det er ikke længere muligt at oprette en ophørende livrente i Skandia. Men hvis du tidligere har oprettet en ophørende livrente, kan du her læse lidt mere om den herunder.

Da du oprettede din ophørende livrente, satte du en grænse for, hvor længe du vil have din pension udbetalt.

Med en ophørende livrente får du udbetalt din opsparing månedligt i mindst 10 år. I teorien kan du selv vælge, hvor længe udbetalingen skal vare, men hvis du gerne vil have en udbetaling så længe du lever anbefaler vi en livslang pension.

Du kan tidligst begynde udbetalingerne den dag, du når din pensionsudbetalingsalder.

Fradrag og skat

Skattereglerne for en ophørende livrente er de samme, som gælder for en ratepension. Fradragsgrænsen gælder for dine samlede indbetalinger til ratepension og ophørende livrente i alle selskaber, og både når du indbetaler privat og gennem din arbejdsgiver.

Udbetaling – hvis du dør

Som udgangspunkt sker udbetalingerne fra en ophørende livrente kun til dig selv, og udbetalingen forudsætter, at du er i live. Derfor kan det være en god idé at sikre dine efterladte, hvis du dør. Kontakt din rådgiver og hør om dine muligheder.

  • © Skandia 2021
  • 13-04-2021 23:50
  • 1.0.7400.20084:685