Aldersforsikring

En aldersforsikring er til dig, der gerne vil have en opsparing, som du kan få udbetalt på én gang eller eventuelt i mindre bidder over et par år.

Med en aldersforsikring får du hele din opsparing udbetalt på én gang, når du går på pension.

Regler for aldersforsikring

Du kan årligt indbetale op til 5.400 kr. til en aldersforsikring (2021) indtil fem år før din folkepensionsalder. Derefter hæves beløbet til 52.400 kr. (2021). Beløbene reguleres årligt.

Når du har fået udbetaling fra en ratepension eller livslang pension indtil ti år før folkepensionsalderen, kan du kun indbetale 5.400 kr. til en aldersforsikring (2021). 

Du kan ikke få fradrag for dine indbetalinger. Til gengæld skal du ikke betale skat eller afgift, når du får den udbetalt.

Selv om udbetalingen af din aldersforsikring er skatte- og afgiftsfri, skal du stadig betale skat af afkastet på din pensionsopsparing. Pensionsafkastskatten er 15,3 procent (2021), som Skandia afregner for dig.

Du kan få udbetalt din opsparing skatte- og afgiftsfrit ved din pensionsudbetalingsalder, eller hvis du bliver varigt invalid. Du kan også godt få udbetalt opsparingen tidligere, men så skal du betale en afgift på 20 procent til staten. Din opsparing kan normalt også udbetales til dine efterladte, hvis du dør.

Udbetaling – når du selv får pengene

Du kan få din aldersforsikring udbetalt, når du når pensionsudbetalingsalderen. Har du flere aldersforsikringer, kan du få dem udbetalt samtidigt eller hver for sig på forskellige tidspunkter. Du kan senest få din aldersforsikring udbetalt 20 år efter pensionsudbetalingsalderen.

Udbetaling ved pensionering

Du skal ikke betale skat eller afgifter, hvis du får udbetalt din aldersforsikring, når du når pensionsudbetalingsalderen.

Læs mere om udbetaling ved pensionering her.

Udbetaling før pensionsudbetalingsalderen

Ønsker du at få udbetalt din aldersforsikring, før du når pensionsudbetalingsalderen, skal du betale 20 procent i afgift til staten. Der kan desuden være begrænsninger i din pensionsaftale, som forhindrer, at du kan få pensionen udbetalt før tid.

Udbetaling ved varigt tab af arbejdsevne

Bliver din arbejdsevne varigt nedsat inden pensionsudbetalingsalderen, kan du få udbetalt hele eller en del af din aldersforsikring uden at betale skat eller afgifter.

Udbetaling – hvis du dør

Dine efterladte får normalt udbetalt din aldersforsikring, hvis du dør. De skal ikke betale skat eller afgifter af udbetalingen, uanset hvem udbetalingen går til.

I nogle tilfælde skal dine efterladte dog betale boafgift. Du kan læse mere om boafgift på Skatteministeriets hjemmeside.

Hvem kan du sikre, hvis du dør?

Du kan selv bestemme, hvem der skal have din pension udbetalt, hvis du dør. Det kaldes en ’begunstigelse’. Hvis du ikke har valgt en begunstiget, får ”nærmeste pårørende” udbetalingen.

Du kan læse mere om begunstigelse og ”nærmeste pårørende” her.

  • © Skandia 2021
  • 14-04-2021 00:56
  • 1.0.7400.20084:685