Skandia Safe

Skandia Safe kan ikke længere vælges.

Kunder, som allerede har Skandia Safe, kunne indbetale til ordningen frem til 30. november 2019. Herefter sker eventuelle indbetalinger til Skandia Match 1 med lav risiko, mens opsparingen i Skandia Safe bliver stående.

Skandia Safe

Skandia Safe er et markedsrenteprodukt med en tilknyttet garanti ved aftalt pensionsudløb eller ved dødsfald inden.

Garantien bliver løbende opgjort på din police, og opgøres som summen af dine tidligere indbetalinger fratrukket omkostninger mm., som beskrevet i investeringsvilkårene. 

Opsparingen på din police bliver opgjort ud fra kurserne på de bagvedliggende investeringsaktiver. 

Der kan ikke længere indbetales til Skandia Safe, og produktet er lukket for nytegning.

Opsparing og garanti

Skandia bestemmer sammensætningen af investeringerne bag dit Safe-produkt. Den kan fx bestå af obligationer og aktier, dvs. en fordeling mellem lav risiko og mere risikobetonede investeringer.

Hvis de mere risikobetonede investeringer giver et positivt afkast, kan en del af det bruges til at opskrive garantien.

Størrelsen af den del af afkastet, der anvendes til at øge garantien, fastlægges løbende af Skandia efter regler anmeldt til Finanstilsynet, så investeringerne tilrettelægges hensigtsmæssigt for Safe. Størrelsen af andelen, tidspunktet og metoden for opskrivning af garantien er ugaranteret og kan ændres fremadrettet af Skandia.

Din garanti opgøres løbende. Hvis du stadig indbetaler til policen (til andre opsparingsprodukter end Safe), kan garantien ikke reduceres med omkostninger. Hvis du er ophørt med at indbetale til policen, vil garantien kunne reduceres med omkostninger mm.

Udbetaling

Når du får udbetalt fra Skandia Safe, får du din opsparing efter handelsomkostninger - ved dødsfald eller aftalt pensionsudløb dog mindst det garanterede beløb.

Din garanti bortfalder senest ved det aftalte pensionsudløb. Hvis ordningen fortsætter, flytter Skandia din opsparing til et investeringsprodukt med lav investeringsrisiko. Du kan efterfølgende ændre investeringsvalget.

Indbetaler du stadig til policen?

Hvis du stadig indbetaler til policen efter 1. december 2019 (til andre opsparingsprodukter end Skandia Safe), anvendes indbetalingen til det opsparingsprodukt, du har valgt. Din samlede pensionsordning er dermed omfattet af investeringsbetingelser for både Skandia Safe og det opsparingsprodukt, du har valgt for dine fremtidige indbetalinger.

Hvis du standser indbetalingen, sker der ændringer i de omkostninger, du betaler for din ordning. Omkostningerne vil reducere din garanti.

Omkostninger til administration

Omkostninger til administration dækker blandt andet håndteringen af dine indbetalinger og den løbende administration af din pensionsordning.

Der er forskel på omkostningerne for en firmapension og en privat pensionsordning. Få overblik over de nuværende satser her:

Firmapensioner betjent af Skandia - Satser 2021 
 

Omkostningssats

Af løbende indbetaling op til 100.000 kr. (administration og rådgivning) 2 - 6 % (dog min. 208 kr. årligt)
Af løbende indbetaling over 100.000 kr. (administration og rådgivning) 0 %
Af indskud 1.560 kr.
At overføre fra andet selskab til Skandia 0 kr.
   
Månedligt administrationsgebyr indbetalingsfri ordning (fripolice)  72 kr.
Gebyr ved omskrivning til præmiefri ordning (fripolice) 518 kr.
At ophæve pensionsordning eller overføre den til andet selskab 1.560 kr.

 

Private pensionsordninger og frivillige firmapensioner betjent af Skandia - Satser 2021 
  Omkostningssats
Af løbende indbetaling (administration og rådgivning) 2 - 6 % (dog min. 208 kr. årligt)
Af indskud 1.560 kr.
At overføre fra andet selskab til Skandia 1.560 kr.
   
Månedligt administrationsgebyr indbetalingsfri ordning (fripolice) 72 kr.
Gebyr ved omskrivning til præmiefri ordning (fripolice) 518 kr.
At ophæve pensionsordning eller overføre den til andet selskab 1.560 kr.

Hvis du eller din arbejdsgiver bliver betjent af en uvildig mægler eller anden rådgiver, afhænger omkostningerne også af den aftale, der er indgået med den pågældende mægler eller rådgiver.

Omkostninger til investering

Der er omkostninger forbundet med at investere din pensionsopsparing. Dels til de kapitalforvaltere, vi har valgt. Og dels til Skandia. Se omkostningerne her:

Investeringsomkostninger for Skandia Safe
Safeprofil ÅOP 2020
30 år til pension 1,00 %
15 år til pension 0,68 %
5 år til pension 0,15 %

Sådan opgør Skandia investeringsomkostninger

Skandia opgør investeringsomkostninger i henhold til pensionsbranchens fælles omkostningshenstilling.

ÅOP for eksterne fonde beregnes som summen af OCF (Ongoing Charges Figure), direkte handelsomkostninger og evt. performance fee.

Emissionstillæg og indløsningsfradrag er ikke med i opgørelsen af ÅOP, da kunderne i Skandia ikke betaler disse omkostninger.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Informationen om vores produkter er generel og har til formål at give et overblik. Kontakt os for personlig rådgivning, hvor vi tager udgangspunkt i din individuelle situation. Læs mere om forbehold og forudsætninger her.

  • © Skandia 2021
  • 14-04-2021 01:23
  • 1.0.7400.20084:685