Skandia Safe

Skandia Safe er for dig, der ikke selv vil stå for investeringerne og lægger vægt på sikkerhed. Du vil være sikker på, at du som minimum har en opsparing (efter omkostninger, forsikringsdækninger, skatter mv.), som svarer til det beløb, du har indbetalt til din pensionsopsparing, når du går på pension.

Skandia Safe

Skandia Safe er et pensionsprodukt med indbygget sikkerhed og mulighed for et attraktivt afkast.

Når du sparer op med Skandia Safe, er du nemlig sikret en pensionsopsparing på dit aftalte pensionstidspunkt, der mindst svarer til det, du har indbetalt på din opsparing (dvs. efter omkostninger, forsikringsdækninger, skatter mv.)

Det er dog en forudsætning, at du bliver i Skandia Safe indtil det aftalte pensionstidspunkt. Hvis du fx vælger at skifte til et andet opsparingsprodukt eller at flytte opsparingen til et andet selskab før dit pensionstidspunkt, er det den aktuelle markedsværdi af opsparingen – og ikke minimumsbeløbet – du kan overføre.


Løbende sikring og attraktivt afkast

Når du sparer op med Skandia Safe, afgør antallet af år til dit pensionstidspunkt og renteniveauet, hvordan vi investerer dine penge. Vores eksperter fordeler dine indbetalinger i to investeringsfonde: en sikker og en mere risikofyldt.

Som tommelfingerregel har du mere end 10 år tilbage til pensionstidspunktet, når du vælger Skandia Safe. Tommelfingerreglen er, at jo flere år der er til dit pensionstidspunkt, jo flere af dine penge investerer vi i risikofyldte investeringer som fx aktier, der typisk giver mulighed for et højere afkast.

Hvis du har få år til dit pensionstidspunkt, investerer vi i højere grad i obligationer, som typisk ikke giver så højt et afkast, men til gengæld er mere sikre og dermed beskytter værdien af din opsparing, inden du skal have pensionsordningen udbetalt.

På den måde kombinerer Skandia Safe tryghed med individuel tilpasning og attraktivt afkast.

Sådan sikrer vi din opsparing

Når du sparer op med Skandia Safe, fordeler vores eksperter dine indbetalinger i to investeringsfonde: en sikker og en mere risikofyldt.

Fordelingen mellem de to fonde afhænger af renteniveauet, og hvor lang tid du har til pensionen. Hvis der eksempelvis er få år til dit pensionstidspunkt, foretager vi færre risikofyldte investeringer, end hvis du har lang tid til pensionen og dermed gode muligheder for at nå at indhente et evt. tab igen.


De sikre investeringer

Vi placerer en del af din opsparing i obligationer. Obligationerne sikrer, at du på pensionstidspunktet ikke har mindre pensionsopsparing, end du har indbetalt til din pensionsopsparing (efter omkostninger, forsikringsdækninger, skatter mv.). Det gælder, uanset hvordan de finansielle markeder udvikler sig.

Garantien gælder dog ikke, hvis du flytter eller opsiger din opsparing før det aftalte pensionstidspunkt eller ikke indbetaler nok til at dække udgifter til omkostninger, forsikringsdækninger, skatter mv.

De mere risikofyldte investeringer

Den resterende del af din opsparing investerer vi i aktier og andre aktiver med højere risiko. Den øgede risiko betyder, at afkastet også forventes at blive højere på længere sigt.

Garantien gælder på dit pensionstidspunkt – men ikke før

Afkastet i Skandia Safe er baseret på udviklingen på de finansielle markeder. Men selvom du kommer til at opleve udsving i den aktuelle værdi af pensionsopsparingen, er du på pensionstidspunktet sikret et minimumsbeløb, der svarer til dine egne indbetalinger til opsparingen. Du har dog ikke garanti på dine udbetalinger efter pensionstidspunktet, så dine udbetalinger kan altså godt blive mindre end tidligere forventet. Omkostninger, forsikringspriser eller ændrede forventninger til levetid eller afkast kan også påvirke din udbetaling efter pensionstidspunktet.

Garantien gælder dog kun, hvis du bliver i Skandia Safe indtil det aftalte pensionstidspunkt, og du indbetaler nok til at kunne dække omkostninger, forsikringsdækninger, skatter mv. Hvis du ønsker at skifte pensionsløsning eller overføre din pension til et andet selskab, er det den aktuelle markedsværdi af opsparingen – og ikke minimumsbeløbet – du kan overføre.

Ingen betaling for din sikkerhed

Med Skandia Safe betaler du ikke for den sikkerhed, du får. Det kan lade sig gøre, fordi sikkerheden er dækket af de investeringer, vi foretager på dine vegne.

Skandia har dog mulighed for at opkræve betaling for sikkerheden, hvis de markedsvilkår, som ligger til grund for sikkerheden i Skandia Safe, ændrer sig væsentligt.

Det får du med Skandia Safe

  • Sikkerhed for en minimumsopsparing ved det aftalte pensionstidspunkt. Beløbet svarer mindst til det, du selv har indbetalt til din opsparing i løbet af årene (efter omkostninger, forsikringsdækninger, skatter mv.)
  • En investeringsform, der tager højde for dit pensionstidspunkt
  • Eksperter håndterer investeringerne for dig
  • Følg med i udviklingen af din opsparing på Mit Skandia

Omkostninger til administration

Omkostninger til administration dækker blandt andet håndteringen af dine indbetalinger og den løbende administration af din pensionsordning.

Der er forskel på omkostningerne for en firmapension og en privat pensionsordning. Få overblik over de nuværende satser her:

Firmapensioner betjent af Skandia - Satser 2020 
 

Omkostningssats

Af løbende indbetaling op til 100.000 kr. (administration og rådgivning) 2 - 6 % (dog min. 206 kr. årligt)
Af løbende indbetaling over 100.000 kr. (administration og rådgivning) 0 %
Af indskud 1.560 kr.
At overføre fra andet selskab til Skandia 0 kr.
   
Månedligt administrationsgebyr indbetalingsfri ordning (fripolice)  72 kr.
Gebyr ved omskrivning til præmiefri ordning (fripolice) 516 kr.
At ophæve pensionsordning eller overføre den til andet selskab 1.560 kr.

 

Private pensionsordninger og frivillige firmapensioner betjent af Skandia - Satser 2020 
  Omkostningssats
Af løbende indbetaling (administration og rådgivning) 2 - 6 % (dog min. 206 kr. årligt)
Af indskud 1.560 kr.
At overføre fra andet selskab til Skandia 1.560 kr.
   
Månedligt administrationsgebyr indbetalingsfri ordning (fripolice) 72 kr.
Gebyr ved omskrivning til præmiefri ordning (fripolice) 516 kr.
At ophæve pensionsordning eller overføre den til andet selskab 1.560 kr.

Hvis du eller din arbejdsgiver bliver betjent af en uvildig mægler eller anden rådgiver, afhænger omkostningerne også af den aftale, der er indgået med den pågældende mægler eller rådgiver.

Omkostninger til investering

Der er omkostninger forbundet med at investere din pensionsopsparing. Dels til de kapitalforvaltere, vi har valgt. Og dels til Skandia. Se omkostningerne her:

Investeringsomkostninger for Skandia Safe
Safeprofil ÅOP 2018
5 år til pension 0,00 %
10 år til pension 0,46 %
15 år til pension 0,94 %
20 år til pension 1,04 %
25 år til pension 1,17 %
30 år til pension 1,15 %

Sådan opgør Skandia investeringsomkostninger

Skandia opgør investeringsomkostninger i henhold til pensionsbranchens fælles omkostningshenstilling.

ÅOP for eksterne fonde beregnes som summen af OCF (Ongoing Charges Figure), direkte handelsomkostninger og evt. performance fee.

Emissionstillæg og indløsningsfradrag er ikke med i opgørelsen af ÅOP, da kunderne i Skandia ikke betaler disse omkostninger.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Informationen om vores produkter er generel og har til formål at give et overblik. Kontakt os for personlig rådgivning, hvor vi tager udgangspunkt i din individuelle situation. Læs mere om forbehold og forudsætninger her.

  • © Skandia 2020
  • 21-01-2020 07:26
  • 1.0.7104.21234:430