Skandia Link

Skandia Link er til dig, som ønsker at tage stilling til dine investeringer og kan lægge din egen investeringsstrategi. Du kan frit vælge mellem alle Skandias fonde, når du sammensætter din personlige portefølje.

Skandia Link

Med Skandia Link investerer du selv din pensionsopsparing. Du får med andre ord mest mulig indflydelse på dit afkast. Du sammensætter selv din portefølje ud fra de fonde, Skandia tilbyder på din personlige investeringsside, Skandia LinkBørsen.

Vi har et bredt udvalg af fonde, som alle er nøje udvalgt af vores investeringseksperter, så du har rig mulighed for at investere i både aktier, obligationer og alternative investeringer.

Det betyder, at du altid kan finde en fond, der matcher dine ønsker, når du sammensætter din portefølje.

Juster dine investeringer løbende

Vi anbefaler, at du kun vælger Skandia Link, hvis du har lyst og evner til løbende at følge med i og selv styre dine investeringer. Det betyder blandt andet, at du indimellem skal justere din sammensætning af fonde, så den svarer til det risikoniveau, du har lagt for din investeringsstrategi – det kaldes at rebalancere. Fordelingen af aktier og obligationer kan nemlig ændre sig løbende afhængigt af kursernes udvikling, og dermed ændrer dit risikoniveau sig også. Vi anbefaler, at du rebalancerer din portefølje cirka hver tredje måned for at fastholde dit ønskede risikoniveau.

Tilpas din risikoprofil løbende

Med Skandia Link skal du selv følge dine investeringer og holde øje med, at du har en risikoprofil, som passer til din risikoappetit.

Afkast og risiko hænger sammen. Og du vil som investor typisk blive belønnet for at påtage dig en større risiko ved at opnå et større afkast på langt sigt.

Påtager du dig en større risiko, betyder det dog også, at du sandsynligvis vil opleve større udsving i værdien af din opsparing i løbet af opsparingsforløbet. Det gælder både i positiv og negativ retning.

Derfor vil det typisk være en god idé at påtage sig større risiko tidligt i opsparingsforløbet. Og derefter nedtrappe risikoen, når du nærmer dig pensionsalderen. På den måde mindsker du risikoen for tab kort før din pensionering.

Din risiko nedtrappes eller ændres ikke automatisk, så du skal være opmærksom på, at du selv skal justere dine investeringer, hvis du ønsker lavere risiko. Vi anbefaler, at du løbende følger dine investeringer og justerer sammensætningen, så dine investeringer passer til din risikoappetit.

Vi er uafhængige – og det kommer dig til gode

I Skandia er vi uafhængige. Det betyder, at vi frit kan vælge de kapitalforvaltere og fonde, der giver det bedste afkast. Og fravælge dem, der ikke længere gør det godt nok.

Vi følger derfor udviklingen hos kapitalforvalterne tæt. Ligesom vores egne eksperter følger den generelle udvikling på de finansielle markeder.

Kort sagt: Vi har håndplukket både fonde og kapitalforvaltere, så du har et solidt udgangspunkt for at skabe gode langsigtede afkast på din pensionsordning.

Det får du med Skandia Link

Med Skandia Link kan du:

 • Sammensætte din personlige portefølje ud fra mere end 55 fonde inden for aktier, obligationer og alternative investeringer.
 • Handle med fonde på Skandia LinkBørsen.
 • Følge kursudviklingen på fondene i Skandia Link.
 • Sammenligne det historiske afkast på fondene i Skandia Link.

Årlige afkast med Skandia Link

Med Skandia Link afhænger størrelsen på din pension af, hvor meget du indbetaler og det afkast, dine valgte fonde giver.

Med Skandia Link styrer du selv investeringerne. Du har ikke garanti på dine udbetalinger, da du selv bærer risikoen for tab og gevinst på investeringerne. Med andre ord får du det afkast, investeringerne giver på de finansielle markeder (minus omkostninger), og afkastet kan både være negativt og positivt. Udbetalingerne kan altså godt være mindre på udbetalingstidspunktet end forventet i opsparingsperioden, og muligheden for tab kan heller ikke udelukkes. Det kommer helt an på, hvordan de fonde, du vælger, klarer sig.

Du kan følge kursudviklingen og sammenligne det historiske afkast på fondene i Skandia Link her.

Liste over fonde

Du kan investere i nedenstående fonde. Du kan sortere i listen efter:

 • Afkast per kalenderår (klik på det ønskede årstal)
 • Investeringsrisiko (klik på ’Risiko’)
 • Alfabetisk orden (klik på 'Opsparingsfonde')

Du kan desuden få detaljeret fakta ved at klikke på den enkelte fond. Her finder du også fondens specifikke investeringsomkostninger.

Liste med fonde

Omkostninger til administration

Omkostninger til administration dækker blandt andet håndteringen af dine indbetalinger og den løbende administration af din pensionsordning.

Der er forskel på omkostningerne for en firmapension og en privat pensionsordning. Få overblik over de nuværende satser for Skandia Link her:

Firmapensioner betjent af Skandia - Satser 2021 
 

Omkostningssats
(over 50 ansatte)

Omkostningssats
(under 50 ansatte)
Af løbende indbetaling op til 100.000 kr. (administration og rådgivning) 2 - 6 % (dog min. 208 kr. årligt) 2 - 6 % (dog min. 208 kr. årligt)
Af løbende indbetaling over 100.000 kr. (administration og rådgivning) 0 % 0 %
Af indskud 1.560 kr. 1.560 kr.
At overføre fra andet selskab til Skandia 0 kr. 0 kr.
Af opsparingens værdi (depot)

0,30% af opsparingen
minimum 390 kr. Årligt
Maksimum 3.084 kr. årligt

Fra 0 - 327.500 kr. er satsen 0,60%
Fra 327.500 - 655.000 kr. er satsen 0,50%
Fra 655.000 kr. er satsen 0,35%
Minimum 390 kr. årligt

Månedligt administrationsgebyr indbetalingsfri ordning (fripolice)  72 kr. 72 kr.
Gebyr ved omskrivning til præmiefri ordning (fripolice) 518 kr. 518 kr.
At ophæve pensionsordning eller overføre den til andet selskab 1.560 kr. 1.560 kr.

 

Private pensionsordninger og frivillige firmapensioner betjent af Skandia - Satser 2021
  Omkostningssats
Af løbende indbetaling (administration og rådgivning) 2 - 6 % (dog min. 208 kr. årligt)
Af indskud 1.560 kr.
At overføre fra andet selskab til Skandia 1.560 kr.
Af opsparingens værdi (depot)

Fra 0 - 327.500 kr. er satsen 0,60%
Fra 327.500 kr. er satsen 0,50%
Minimum 390 kr. årligt

Månedligt administrationsgebyr indbetalingsfri ordning (fripolice) 72 kr.
Gebyr ved omskrivning til præmiefri ordning (fripolice) 518 kr.
At ophæve pensionsordning eller overføre den til andet selskab 1.560 kr.

Hvis du eller din arbejdsgiver bliver betjent af en uvildig mægler eller anden rådgiver, afhænger omkostningerne også af den aftale, der er indgået med den pågældende mægler eller rådgiver.

Omkostninger til investering

Når du selv investerer din pension i fonde via Skandia Link, betaler du investeringsomkostninger i de enkelte fonde, du vælger. Du kan se ÅOP for fondene i det fakta-ark, du finder ved at klikke på fondens navn i fondslisten.

Skandia modtager provision for formidling af fonde og fondssammensætninger fra forvalterne. Den indgår i ÅOP for de enkelte fonde.

Liste over fonde

Sammenlign afkast

Her kan du sammenligne afkastet på vores fonde. Listen viser fondenes rullende afkast målt i danske kroner i de angivne perioder. Fondenes kursværdier opdateres dagligt på hverdage.

> Fondsliste

Du kan sortere listen efter:

 • Valgfri periode
 • Investeringsrisiko
 • Alfabetisk orden
 • Kategoriseret visning

Du kan desuden få detaljerede fakta ved at klikke på den enkelte fond. Her finder du blandt andet også fondens specifikke investeringsomkostninger.

Hvilke fonde klarer sig bedst?

Listen viser udviklingen i fondenes afkast målt i procent i givne perioder. Du kan selv vælge, hvilken periode du ønsker at se afkast fra. Og du kan bruge de grønne og røde pile til at se, hvilke fonde der har klaret sig bedst i den valgte periode.

Listen opdateres dagligt på hverdage.

> Fondsliste

Rebalancér

Rebalancér og fasthold dit risikoniveau

Når fordelingen af aktier og obligationer i din portefølje ændrer sig som følge af kursudsving, ændres risikoen for dine samlede investeringer i Skandia Link samtidig.

Ved løbende at justere på sammensætningen af dine fonde sikrer du, at din oprindelige fordeling mellem aktier og obligationer – og dermed din risikoprofil – fastholdes.

Det kaldes at rebalancere din portefølje. Vi anbefaler, at du rebalancerer din portefølje cirka hver tredje måned for at fastholde dit ønskede risikoniveau.

Derfor skal du rebalancere

For at illustrere hvorfor det er vigtigt at rebalancere porteføljen, kan vi se på et konkret eksempel.

Forestil dig, at du har placeret halvdelen af din pension i aktier og den anden halvdel i obligationer.

Hvis aktierne stiger 25 procent – og dine obligationer hverken stiger eller falder i samme periode – betyder det, at værdien af din aktiebeholdning øges på bekostning af obligationerne. Og når andelen af aktier øges, så stiger den samlede risiko også – hvilket resulterer i et ændret risikoniveau for din portefølje.

  Aktier Obligationer
Valgt fordeling 50,0 % - 100.000 kr. 50,0 % - 100.000 kr.
Aktier stiger 25 % 55,6 % - 125.000 kr. 44,4 % - 100.000 kr.
Rebalancér Sælg for 12.500 kr. Køb for 12.500 kr.
tilbage til den ønskede fordeling 50,0 % - 112.500 kr. 50,0 % - 112.500 kr.

 

Ved at rebalancere din portefølje løbende sikrer du , at du ikke kommer til at løbe en højere risiko, end du har besluttet dig for.

Sådan rebalancerer du

Når du har behov for at rebalancere din portefølje, gør du følgende:

 1. Log på Mit Skandia med NemID.
 2. Klik på ’Investering’ og vælg 'Handel'.
 3. Vælg 'Fordeling ved nye handler'.
 4. Indtast den ønskede fordeling og tryk 'Godkend'.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Informationen om vores produkter er generel og har til formål at give et overblik. Kontakt os for personlig rådgivning, hvor vi tager udgangspunkt i din individuelle situation. Læs mere om forbehold og forudsætninger her.

 • © Skandia 2021
 • 14-04-2021 01:47
 • 1.0.7400.20084:685