Skandia Asset Management

Skandia Asset Management er uafhængige. Det betyder, at vi frit kan vælge de kapitalforvaltere og fonde, der giver det bedste afkast. Og fravælge dem, der ikke længere gør det godt nok.

Vi tror på aktiv forvaltning, og vores mål er at skabe de bedste afkastmuligheder inden for rammerne af vores aktive virksomhedsansvar.

I Skandia har vi ikke egne fonde eller investeringsforeninger. Det betyder, at vi har friheden til at vælge kapitalforvaltere og fonde– uden at skulle vise særlige hensyn.

Vi er med andre ord uafhængige. Og skal dermed ikke være loyale over for andre end vores kunder. Det, mener vi, er en af grundene til, at Skandia har skabt gode langsigtede resultater.

Kapitalforvaltning til professionelle investorer

Skandia Asset Management tilbyder kapitalforvaltning til professionelle investorer. Eksempelvis fonde, pensionsselskaber, forsikringsselskaber, kommuner og regioner, virksomheder, foreninger og energiselskaber. Vi skræddersyr altid kapitalforvaltning til professionelle investorer ud fra individuelle behov.

Eksperter i at finde eksperter

I modsætning til andre store kapitalforvaltere fokuserer Skandia Asset Management på at vælge de investeringseksperter, som vi mener, giver det bedste afkast – frem for selv at investere direkte i aktier og kreditobligationer. Danske stats- og realkreditobligationer forvaltes dog af vores eget investeringsteam.

Vi har gennem mange år udviklet, forfinet og testet vores proces for at udvælge de forvaltere og fonde, som vi tror på. Og vi udskifter både fonde og forvaltere igen, hvis de ikke leverer som forventet.

Læs mere om Skandia Asset Management

  • © Skandia 2021
  • 13-04-2021 23:49
  • 1.0.7400.20084:685