Sammenlign rullende afkast

Fond Fondgruppe Ansvarlighed Risiko Afkast 1 md 3 md. 1 år 3 år 5 år 10 år
Aktier Danske
BIL Danmark, Danske Small Cap Aktier Danske
10,09 % 1,92 % 10,09 % 10,50 % -16,09 % 2,82 % 106,92 %
Handelsbanken, Danske Aktier Aktier Danske
16,28 % 1,36 % 16,28 % 25,28 % 25,02 % 51,00 % -
Nykredit, Danske Fokusaktier Aktier Danske
13,29 % 1,45 % 13,29 % 22,70 % 20,23 % - -
Aktier Europæiske
Investec, Europa Aktier Europæiske
12,35 % 2,80 % 12,35 % 3,44 % 2,92 % 8,05 % -
SEB, Europa Small Cap Aktier Europæiske
19,52 % 4,00 % 19,52 % 31,33 % 32,18 % 40,33 % -
Aktier Globale
C WorldWide, Global Ethical Aktier Globale
6,62 % -1,66 % 6,62 % 15,19 % 47,37 % 46,94 % 178,15 %
Goldman Sachs, Global Small Cap Aktier Globale
12,54 % 2,93 % 12,54 % -4,78 % 11,02 % 17,20 % 129,58 %
NNIP, Bæredygtig Globale Aktier Aktier Globale
12,91 % 1,81 % 12,91 % 22,09 % 49,62 % 56,05 % 183,91 %
ValueInvest Global Aktier Globale
4,09 % 1,69 % 4,09 % 4,26 % 20,62 % 33,46 % -
Aktier Japanske
Capital Group, Japan Aktier Japanske
13,24 % 3,31 % 13,24 % 18,84 % 14,63 % 14,48 % 163,17 %
Capital Group, Japan - EUR Hedged Aktier Japanske
12,92 % 3,24 % 12,92 % 17,65 % 11,74 % 8,86 % -
Aktier Nordamerikanske
T R Price, USA Aktier Nordamerikanske
19,33 % 1,98 % 19,33 % 30,57 % 76,43 % 114,78 % 399,65 %
T R Price, USA Smaller Aktier Nordamerikanske
21,49 % 8,42 % 21,49 % 15,09 % 51,93 % 78,84 % 300,07 %
Aktier Nordiske
Carnegie Inv Bank, Nordiske Aktier Aktier Nordiske
19,67 % 4,28 % 19,67 % 24,61 % 50,77 % 61,10 % -
Aktier Nye Markeder/Pacific
C WorldWide, Asia ex. Japan Aktier Nye Markeder/Pacific
24,48 % 3,00 % 24,48 % 24,28 % 19,42 % 65,23 % -
Invesco, Storkina Aktier Nye Markeder/Pacific
18,34 % -4,51 % 18,34 % 36,04 % 36,11 % 79,01 % 144,28 %
JPMorgan, Brasilien Aktier Nye Markeder/Pacific
45,17 % -0,17 % 45,17 % -22,55 % -4,60 % 30,09 % -42,27 %
JPMorgan, Indien Aktier Nye Markeder/Pacific
17,64 % 3,98 % 17,64 % -10,70 % -19,13 % -10,79 % 8,39 %
JPMorgan, Latin Amerika Aktier Nye Markeder/Pacific
36,22 % 1,75 % 36,22 % -19,19 % -13,03 % 10,69 % -24,43 %
Schroders, Østeuropa Aktier Nye Markeder/Pacific
10,29 % 1,47 % 10,29 % -8,92 % 10,63 % 47,11 % 45,97 %
T R Price, Globale Nye Markeder Aktier Nye Markeder/Pacific
20,77 % 2,56 % 20,77 % 12,49 % 16,44 % 51,77 % 51,07 %
Aktier Sektor
BlackRock, Guldaktier Aktier Sektor
20,04 % 2,93 % 20,04 % 41,67 % 54,44 % 121,60 % -10,95 %
Fidelity, Teknologiaktier Aktier Sektor
15,11 % 0,18 % 15,11 % 34,79 % 90,04 % 155,68 % -
JPMorgan, Healthcare Aktier Aktier Sektor
7,01 % 2,17 % 7,01 % 24,08 % 44,86 % 30,19 % 342,36 %
Schroders, Ejendomsaktier EUR-h Aktier Sektor
16,47 % 4,83 % 16,47 % -2,63 % 5,62 % 7,62 % 51,25 %
T R Price, Råstoffer Aktier Aktier Sektor
21,07 % 9,18 % 21,07 % -6,35 % -8,63 % -3,69 % -2,16 %
Obligationer Danske
Skandia AM, Korte Obligationer Obligationer Danske
0,23 % -0,04 % 0,23 % -0,94 % -0,49 % 1,61 % -
Skandia AM, Lange Obligationer Obligationer Danske
1,09 % 0,47 % 1,09 % -1,27 % 5,49 % 11,42 % -
Obligationer High Yield
MacKay Shields, USA High Yield Obl. EUR-h Obligationer High Yield
8,18 % 3,44 % 8,18 % 2,83 % 3,89 % 14,11 % 48,01 %
Nordea, Europa High Yield Obligationer Obligationer High Yield
6,52 % 2,16 % 6,52 % -0,97 % 2,26 % 13,73 % 56,31 %
Obligationer Investment Grade
JPMorgan, Global Inv. Grade Obl. EUR-h Obligationer Investment Grade
5,35 % 2,16 % 5,35 % 5,19 % 9,58 % 16,13 % 43,52 %
Obligationer Nye Markeder
Aberdeen, Nye Markeder Obligationer Obligationer Nye Markeder
11,82 % 3,27 % 11,82 % 0,46 % 4,64 % 23,26 % 48,74 %
Pengemarked Danmark
Skandia AM, Pengemarked Pengemarked Danmark
0,22 % 0,00 % 0,22 % -0,58 % -0,79 % 0,12 % -

Rating af ansvarlighed

Investeringsfondene tildeles ”ansvarlighedsglobusser” af Morningstar. Tildelingen af globusser er afhængig af den sektor, fonden ligger i. Investeringsfondene sammenlignes altså ikke alle mod alle, men kun i forhold til de fonde, der ligger i samme kategori. Eksempler på kategorier er ”Danske Aktier”, ”Globale Aktier”, ”Råvare-aktier”, ”Teknologi-aktier” osv. Morningstar vurderer fondene inden for hver enkelt kategori efter et ansvarlighedsprincip. Når alle fonde i en kategori har fået en ansvarlighedsscore, tildeles fem globusser til de 10 procent bedste, fire globusser til de næste 22,5 procent osv. og en globus til de 10 procent svageste. Princippet for tildelingen af en til fem globusser er altså det samme i alle kategorier, men da fondene vurderes inden for den enkelte kategori, kan det være svært at sammenligne fonde på tværs af kategorier.

  • © Skandia 2020
  • 13-08-2020 22:24
  • 1.0.7400.20086:431