Løbende opgørelser af afkast

I afkasttabellen kan du finde månedligt opdaterede afkast i Skandia Match og Skandia Basic.

Tabellen indeholder år til dato-afkast, månedlige afkast, årlige afkast, rullende afkast og afkast siden 2008.

Hent aktuel afkasttabel - 30.06.2020

Tidligere versioner

  • © Skandia 2020
  • 15-07-2020 01:44
  • 1.0.7400.20084:430