Fondsliste

Bemærk:
Investec har skiftet navn til Ninety One. Fonden ”Investec, Europa” fremgår derfor fremadrettet som ”Ninety One, Europa”. Det er kun navnet, der er ændret.

Opsparingsfonde Ansvarlighed Risiko År til dato 2020 2019 2018
Aktier Danske
Nykredit, Danske Fokusaktier
6,53 % 21,15 % 29,85 % -9,00 %
Aktier Europæiske
Ninety One, Europa
12,55 % -3,76 % 18,17 % -14,26 %
SEB, Europa Small Cap
2,37 % 36,53 % 33,14 % -15,71 %
Aktier Globale
C WorldWide, Global Ethical
7,89 % 13,85 % 34,27 % -1,33 %
Goldman Sachs, Global Small Cap
17,88 % -3,48 % 27,36 % -10,14 %
ValueInvest Global
6,70 % -0,94 % 18,52 % 1,31 %
Aktier Nordamerikanske
T R Price, USA
7,99 % 37,70 % 27,37 % 2,71 %
T R Price, USA Smaller
9,63 % 27,93 % 36,61 % -6,26 %
Aktier Nye Markeder/Pacific
C WorldWide, Asia ex. Japan
2,09 % 26,15 % 26,65 % -20,62 %
Schroders, Østeuropa
7,24 % -14,53 % 36,73 % -6,38 %
T R Price, Globale Nye Markeder
0,86 % 16,34 % 25,01 % -16,72 %
Aktier Sektor
BlackRock, Guldaktier
-5,68 % 28,38 % 34,55 % -17,58 %
Fidelity, Teknologiaktier
17,83 % 32,25 % 46,52 % 0,49 %
Schroders, Ejendomsaktier EUR-h
4,38 % -4,00 % 25,42 % -12,32 %
T R Price, Råstoffer Aktier
12,25 % -4,05 % 14,97 % -17,90 %
Obligationer Danske
Skandia AM, Korte Obligationer
-0,23 % -0,20 % -0,42 % -0,14 %
Skandia AM, Lange Obligationer
-2,15 % 1,69 % 2,93 % 0,71 %
Obligationer High Yield
MacKay Shields, USA High Yield Obl. EUR-h
0,41 % 3,75 % 10,49 % -6,99 %
Nordea, Europa High Yield Obligationer
1,16 % 0,50 % 9,16 % -4,47 %
Obligationer Investment Grade
JPMorgan, Global Inv. Grade Obl. EUR-h
-2,84 % 7,12 % 9,15 % -5,22 %
Obligationer Nye Markeder
Aberdeen, Nye Markeder Obligationer
-3,84 % 3,38 % 13,57 % -8,35 %
Pengemarked Danmark
Skandia AM, Pengemarked
0,06 % -0,31 % -0,68 % -0,04 %

Rating af ansvarlighed

Investeringsfondene tildeles ”ansvarlighedsglobusser” af Morningstar. Tildelingen af globusser er afhængig af den sektor, fonden ligger i. Investeringsfondene sammenlignes altså ikke alle mod alle, men kun i forhold til de fonde, der ligger i samme kategori. Eksempler på kategorier er ”Danske Aktier”, ”Globale Aktier”, ”Råvare-aktier”, ”Teknologi-aktier” osv. Morningstar vurderer fondene inden for hver enkelt kategori efter et ansvarlighedsprincip. Når alle fonde i en kategori har fået en ansvarlighedsscore, tildeles fem globusser til de 10 procent bedste, fire globusser til de næste 22,5 procent osv. og en globus til de 10 procent svageste. Princippet for tildelingen af en til fem globusser er altså det samme i alle kategorier, men da fondene vurderes inden for den enkelte kategori, kan det være svært at sammenligne fonde på tværs af kategorier.

  • © Skandia 2021
  • 14-04-2021 01:38
  • 1.0.7400.20084:685