Fondsliste

Opsparingsfonde Ansvarlighed Risiko År til dato 2018 2017 2016
Aktier Danske
BIL Danmark, Danske Small Cap
6,62 % -22,55 % 12,36 % -2,63 %
Handelsbanken, Danske Aktier
21,97 % -12,43 % 13,21 % 2,52 %
Nykredit, Danske Fokusaktier
24,70 % -9,00 % 12,13 % -
Aktier Europæiske
Investec, Europa
15,80 % -14,26 % 15,30 % 2,38 %
SEB, Europa Small Cap
28,67 % -15,71 % 24,20 % -11,47 %
Aktier Globale
C WorldWide, Global Ethical
32,75 % -1,33 % 12,23 % -6,37 %
Goldman Sachs, Global Small Cap
26,60 % -10,14 % 6,56 % 11,20 %
NNIP, Bæredygtig Globale Aktier
32,14 % -7,20 % 8,70 % 4,84 %
ValueInvest Global
16,34 % 1,31 % 3,02 % 7,79 %
Aktier Japanske
Capital Group, Japan
18,51 % -18,65 % 24,20 % -2,11 %
Capital Group, Japan - EUR Hedged
17,91 % -19,32 % 22,82 % -3,80 %
Aktier Nordamerikanske
T R Price, USA
24,60 % 2,71 % 34,65 % 1,55 %
T R Price, USA Smaller
34,23 % -6,26 % 17,33 % 13,95 %
Aktier Nordiske
Carnegie Inv Bank, Nordiske Aktier
34,79 % -4,98 % 7,18 % -3,51 %
Aktier Nye Markeder/Pacific
C WorldWide, Asia ex. Japan
22,28 % -20,62 % 52,77 % 3,43 %
Invesco, Storkina
17,83 % -14,23 % 41,52 % 4,47 %
JPMorgan, Brasilien
21,90 % -5,22 % 29,51 % 41,87 %
JPMorgan, Indien
0,65 % -12,19 % 37,50 % -7,00 %
JPMorgan, Latin Amerika
18,58 % -9,53 % 27,53 % 19,26 %
Schroders, Østeuropa
32,06 % -6,38 % 11,58 % 35,29 %
T R Price, Globale Nye Markeder
20,39 % -16,72 % 41,60 % 11,23 %
Aktier Sektor
BlackRock, Guldaktier
26,94 % -17,58 % 2,68 % 50,92 %
Fidelity, Teknologiaktier
42,75 % 0,49 % 19,41 % 19,80 %
JPMorgan, Healthcare Aktier
18,68 % 2,52 % 20,08 % -15,42 %
Schroders, Ejendomsaktier EUR-h
24,27 % -12,32 % 10,88 % -2,74 %
T R Price, Råstoffer Aktier
11,05 % -17,90 % 8,27 % 23,84 %
Obligationer Danske
Skandia AM, Korte Obligationer
-0,25 % -0,14 % 0,74 % 1,55 %
Skandia AM, Lange Obligationer
3,31 % 0,71 % 2,38 % 4,37 %
Obligationer High Yield
MacKay Shields, USA High Yield Obl. EUR-h
9,70 % -6,99 % 4,57 % 12,89 %
Nordea, Europa High Yield Obligationer
8,54 % -4,47 % 5,59 % 6,63 %
Obligationer Investment Grade
JPMorgan, Global Inv. Grade Obl. EUR-h
9,07 % -5,22 % 3,58 % 3,45 %
Obligationer Nye Markeder
Aberdeen, Nye Markeder Obligationer
12,15 % -8,35 % 11,60 % 12,20 %
Pengemarked Danmark
Skandia AM, Pengemarked
-0,52 % -0,04 % 0,63 % 0,55 %

Rating af ansvarlighed

Investeringsfondene tildeles ”ansvarlighedsglobusser” af Morningstar. Tildelingen af globusser er afhængig af den sektor, fonden ligger i. Investeringsfondene sammenlignes altså ikke alle mod alle, men kun i forhold til de fonde, der ligger i samme kategori. Eksempler på kategorier er ”Danske Aktier”, ”Globale Aktier”, ”Råvare-aktier”, ”Teknologi-aktier” osv. Morningstar vurderer fondene inden for hver enkelt kategori efter et ansvarlighedsprincip. Når alle fonde i en kategori har fået en ansvarlighedsscore, tildeles fem globusser til de 10 procent bedste, fire globusser til de næste 22,5 procent osv. og en globus til de 10 procent svageste. Princippet for tildelingen af en til fem globusser er altså det samme i alle kategorier, men da fondene vurderes inden for den enkelte kategori, kan det være svært at sammenligne fonde på tværs af kategorier.

  • © Skandia 2019
  • 15-12-2019 22:57
  • 1.0.7104.21234:431