Fondsliste

Opsparingsfonde Ansvarlighed Risiko År til dato 2019 2018 2017
Aktier Danske
BIL Danmark, Danske Small Cap
-4,80 % 12,29 % -22,55 % 12,36 %
Handelsbanken, Danske Aktier
12,31 % 27,61 % -12,43 % 13,21 %
Nykredit, Danske Fokusaktier
6,52 % 29,85 % -9,00 % 12,13 %
Aktier Europæiske
Investec, Europa
-9,41 % 18,17 % -14,26 % 15,30 %
SEB, Europa Small Cap
12,39 % 33,14 % -15,71 % 24,20 %
Aktier Globale
C WorldWide, Global Ethical
5,21 % 34,27 % -1,33 % 12,23 %
Goldman Sachs, Global Small Cap
-14,43 % 27,36 % -10,14 % 6,56 %
NNIP, Bæredygtig Globale Aktier
11,14 % 35,40 % -7,20 % 8,70 %
ValueInvest Global
-2,77 % 18,52 % 1,31 % 3,02 %
Aktier Japanske
Capital Group, Japan
4,73 % 19,27 % -18,65 % 24,20 %
Capital Group, Japan - EUR Hedged
3,71 % 18,73 % -19,32 % 22,82 %
Aktier Nordamerikanske
T R Price, USA
20,09 % 27,37 % 2,71 % 34,65 %
T R Price, USA Smaller
4,17 % 36,61 % -6,26 % 17,33 %
Aktier Nordiske
Carnegie Inv Bank, Nordiske Aktier
16,98 % 40,35 % -4,98 % 7,18 %
Aktier Nye Markeder/Pacific
C WorldWide, Asia ex. Japan
5,70 % 26,65 % -20,62 % 52,77 %
Invesco, Storkina
20,29 % 22,68 % -14,23 % 41,52 %
JPMorgan, Brasilien
-28,50 % 30,02 % -5,22 % 29,51 %
JPMorgan, Indien
-15,97 % 2,53 % -12,19 % 37,50 %
JPMorgan, Latin Amerika
-26,24 % 25,24 % -9,53 % 27,53 %
Schroders, Østeuropa
-25,71 % 36,73 % -6,38 % 11,58 %
T R Price, Globale Nye Markeder
-0,58 % 25,01 % -16,72 % 41,60 %
Aktier Sektor
BlackRock, Guldaktier
46,47 % 34,55 % -17,58 % 2,68 %
Fidelity, Teknologiaktier
12,21 % 46,52 % 0,49 % 19,41 %
JPMorgan, Healthcare Aktier
13,07 % 21,37 % 2,52 % 20,08 %
Schroders, Ejendomsaktier EUR-h
-9,08 % 25,42 % -12,32 % 10,88 %
T R Price, Råstoffer Aktier
-16,31 % 14,97 % -17,90 % 8,27 %
Obligationer Danske
Skandia AM, Korte Obligationer
0,03 % -0,42 % -0,14 % 0,74 %
Skandia AM, Lange Obligationer
1,23 % 2,93 % 0,71 % 2,38 %
Obligationer High Yield
MacKay Shields, USA High Yield Obl. EUR-h
-0,28 % 10,49 % -6,99 % 4,57 %
Nordea, Europa High Yield Obligationer
-2,55 % 9,16 % -4,47 % 5,59 %
Obligationer Investment Grade
JPMorgan, Global Inv. Grade Obl. EUR-h
4,97 % 9,15 % -5,22 % 3,58 %
Obligationer Nye Markeder
Aberdeen, Nye Markeder Obligationer
-1,17 % 13,57 % -8,35 % 11,60 %
Pengemarked Danmark
Skandia AM, Pengemarked
-0,08 % -0,68 % -0,04 % 0,63 %

Rating af ansvarlighed

Investeringsfondene tildeles ”ansvarlighedsglobusser” af Morningstar. Tildelingen af globusser er afhængig af den sektor, fonden ligger i. Investeringsfondene sammenlignes altså ikke alle mod alle, men kun i forhold til de fonde, der ligger i samme kategori. Eksempler på kategorier er ”Danske Aktier”, ”Globale Aktier”, ”Råvare-aktier”, ”Teknologi-aktier” osv. Morningstar vurderer fondene inden for hver enkelt kategori efter et ansvarlighedsprincip. Når alle fonde i en kategori har fået en ansvarlighedsscore, tildeles fem globusser til de 10 procent bedste, fire globusser til de næste 22,5 procent osv. og en globus til de 10 procent svageste. Princippet for tildelingen af en til fem globusser er altså det samme i alle kategorier, men da fondene vurderes inden for den enkelte kategori, kan det være svært at sammenligne fonde på tværs af kategorier.

  • © Skandia 2020
  • 20-09-2020 13:52
  • 1.0.7400.20084:430