Årlige afkast

Dit årlige afkast giver dig et indtryk af, hvor godt Skandias investeringsstrategi virker. Her kan du se, hvordan vores pensionsløsninger har klaret sig over tid.

Graferne herunder viser dig, hvad de årlige afkast og depotrenter har været for de enkelte pensionsløsninger og risikoprofiler. Alle afkast er før skat. Depotrenter oplyses både før og efter skat.

  • © Skandia 2021
  • 14-04-2021 00:40
  • 1.0.7400.20084:685