Har du stress?

Stress kan ramme os alle, og kroppen kan reagere med stress i forskellige situationer. Stress bør forebygges så tidligt som muligt. Har du stress, så kontakt os med det samme.

Stress er ikke et tegn på svaghed, men kan skyldes en akut stressforstyrrelse eller overbelastning over længere tid.  Du kan fx få en akut stressforstyrrelse, hvis der er sket noget voldsomt med dig eller dine nærmeste. Klinisk kaldes dette for ASD og betegner akutte belastningsreaktioner, som varer i mindst to dage og max. fire uger.1

En anden form for stress skyldes overbelastning over længere tid. Nedenfor er skitseret typiske symptomer på stress grundet langvarig overbelastning.

Søg altid læge, hvis du mærker tegn på stress.

Kan du genkende symptomerne?

Hvis du har mærket én eller flere af disse symptomer, så ring til os eller begynd på stressbootcampen med det samme.

Fysiske tegn på stress: Psykiske tegn på stress: Adfærdsmæssige tegn på stress:
Hjertebanken Ulyst Søvnproblemer
Hovedpine Træthed Mangel på engagement
Svedeture Hukommelsesbesvær Aggresivitet
Indre uro Koncentrationsbesvær Irritabilitet
Mavesmerter Rastløshed Ubeslutsomhed
Appetitløshed Nedsat humør Øget brug af stimulanser
fx kaffe, cigaretter og alkohol
Hyppige infektioner   Øget sygefravær

Forværring af kroniske sygdomme
fx psoriasis og sukkersyge

   

Kilder:

1https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/institut_psykologi/forskning/forskningsgrupper/videnscenter_for_psykotraumatologi/raad_og_vejledning/efterreaktioner

  • © Skandia 2022
  • 20-01-2022 00:06
  • 1.0.7400.20084:685