Depression

Depression forekommer i forskellige grader og kræver behandling. Kontakt altid egen læge, hvis du føler tegn på depression.

Tegn på depression kan være at:

 • Du føler dig trist, nedtrykt og træt over en længere periode uden at kunne pege på en årsag.
 • Du mister interessen for de fleste ting og mangler din sædvanlige energi og drivkraft.
 • Du bebrejder dig selv og føler skyld over at have det, som du har det.
 • Du mangler selvtillid, og livet virker meningsløst og uden betydning.
 • Du kan ikke koncentrere dig som sædvanligt.
 • Du isolerer dig og orker ikke socialt samvær.
 • Din søvnkvalitet er dårlig; du vågner ofte om natten eller tidligt om morgenen – eller du sover for meget.
 • Du har enten stærkt nedsat eller overdreven appetit.
 • Du kan have selvmordstanker.1

Årsager til depression

Hvis vi eksempelvis udsættes for problemer i parforholdet, en fyring, alvorlig sygdom eller gennem længere tid er stressede, kan det udløse en depression, og nogle har en større sårbarhed for udvikling af depression end andre. I nogle tilfælde kan denne sårbarhed være medfødt.

Det vigtige er, at en depression behandles tidligt. Jo tidligere den bliver behandlet, des mindre er risikoen for at få en ny depression eller udvikle en svær depression. Søg derfor altid læge, hvis du mærker tegn på depression.

Gode råd

 • Behandling så tidligt som muligt forebygger, at depressionen bliver værre.
 • Medicinsk behandling gør, at du bedre kan få styr på dine tanker.
 • Hvis du vil tage mindre medicin, skal du tale med din læge for at undgå utilsigtet forværring. Det gælder også, hvis du helt vil stoppe med medicinen.
 • Fysisk aktivitet og samtaleterapi kan forebygge depression.
 • Vær sammen med andre - også selvom du har følelsen af, at du ikke magter det.2

Kilder:

1http://www.psykiatrifonden.dk/viden/diagnoser/depression/depression.aspx

2http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/6E4F3430F74345C4B0D14E457915B47A.ashx

 • © Skandia 2022
 • 20-01-2022 00:16
 • 1.0.7400.20084:685