Angst

Angst er en naturlig reaktion på situationer, der opleves som farlige eller truende, men angst har ikke altid en umiddelbar rationel forklaring.1

Eksempler på angst:

 • Panikangst: Angstanfald, der kommer pludseligt og er så voldsomt, at du for eksempel er bange for, at du fejler noget med hjertet, skal besvime, blive sindssyg eller dø.
 • Socialfobi: Social fobi eller social angst er en vedvarende angst for en række dagligdags situationer, hvor man møder andre mennesker. Angsten opstår typisk i situationer, hvor du tænker, at du er udsat for andres kritiske blikke eller kommentarer.2
 • Generaliseret angst: En tilstand præget af bekymringer, som medfører konstant nervøsitet, anspændthed og ængstelse. Tilstanden giver tilbagevendende symptomer i form af fx muskelspændinger, rysten, sveden, hjertebanken og andre generende fysiske symptomer. Nervøsitet, frygt for sygdom, ulykker m.v. er andre symptomer.3
 • Agorafobi: Angst for at færdes steder med mange mennesker, for eksempel i supermarkedet, i bussen eller i toget.
 • Enkelfobi: Angst for specielle ting eller situationer, for eksempel angst for edderkopper, angst for højde, flyvning eller tordenvejr, der ikke er forbundet med reel fare.4

Der findes også andre tilstande, som knytter sig til angst. En af dem er OCD, som dækker over et mønster af tvangstanker og tvangshandlinger, eksempelvis behov for ustandselig at vaske hænder eller andre tvangshandlinger.5

Årsager til angst

Ofte er der ikke en enkelt årsag til angst.6
Søg altid læge, hvis du føler tegn på angst. Lægen kan tilbyde dig forskellige behandlingsmuligheder og evt. henvise dig til psykolog eller speciallæge.

Det kan du selv gøre

Der er også en række ting, du selv kan gøre for at mindske og forebygge angst igennem din livsstil, som tager udgangspunkt i din fysiske eller mentale sundhed:

 • Pas på dig selv og nedsæt dit stressniveau
 • Undgå at isolere dig
 • Dyrk motion
 • Spis sundt regelmæssigt og varieret
 • Hold igen med alkohol
 • Pas på koffein
 • Hold dine sengetider7

Læs mere på:

http://www.psykiatrifonden.dk/faa-hjaelp/taenk-dig-staerk/angst/7-spis-angsten.aspx

Kilder:

1https://faktalink.dk/angst
2https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/angsttilstande/social-fobi/
3https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/angsttilstande/generaliseret-angst-oversigt/
4https://netdoktor.dk/fakta/sygdomme/angst-en-folkesygdom.htm
5http://www.sind.dk/angst_og_forbier
6https://netdoktor.dk/fakta/sygdomme/angst-en-folkesygdom.htm
7http://www.psykiatrifonden.dk/faa-hjaelp/taenk-dig-staerk/angst/7-spis-angsten.aspx

 • © Skandia 2022
 • 19-01-2022 23:58
 • 1.0.7400.20084:685