Registrering og behandling af personoplysninger

Herunder kan du læse om, hvad vi registrerer, og hvordan vi behandler dine oplysninger, når du søger job i Skandia.

I Skandia behandler vi de personlige oplysninger, vi får om dig, med stor respekt. Vi bruger oplysningerne til at behandle din ansøgning om job hos os, og vi gemmer kun oplysninger, hvis du ender med at blive ansat.

Reglerne for beskyttelse af personoplysninger er beskrevet i EU's Databeskyttelsesforordning GDPR (General Data Protection Regulation), som trådte i kraft den 25. maj 2018 i hele EU, og altså også i Danmark.

Det er meget vigtigt for os, at du som ansøger føler dig tryg ved vores håndtering af dine personoplysninger, og at du ved, hvad vi registrerer, og hvordan vi behandler dine oplysninger. Det kan du læse mere om herunder.

Hvilke typer oplysninger registrerer Skandia om mig?

For at kunne behandle din ansøgning om job i Skandia kan vi have brug for at registrere disse typer af personoplysninger om dig:

  • Stamoplysninger, fx kontaktoplysninger, fødselsdag og sprogkundskaber
  • Oplysninger om din uddannelse og erhvervserfaring
  • Andre oplysninger, som du har valgt at sende med din ansøgning

Hvor stammer mine personoplysninger fra?

De oplysninger, vi registrerer om dig, kan komme fra forskellige kilder:

  • Dig selv
  • Dine referencer

Hvor længe gemmer Skandia mine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger i 6 måneder, efter at rekrutteringsprocessen er afsluttet, af hensyn til ansættelsesprocessen. Hvis du sender en uopfordret ansøgning, bliver oplysningerne slettet 6 måneder efter modtagelsen. Hvis du bliver ansat, registrerer vi dine oplysninger, så længe du er ansat og i 5 år efter.

Hvorfor må Skandia registrere og behandle oplysninger om mig?

Vi registrerer personoplysninger om dig for at kunne behandle din ansøgning. Det retlige grundlag herfor er legitim interesse.

Hvem kan mine oplysninger blive delt med?

Dine oplysninger deles ikke med andre.

Hvilke rettigheder har jeg?

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du kan læse mere i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvordan kontakter jeg jer?

Skandia har ansvaret for registreringen og behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Skandia
Kay Fiskers Plads 9
2300 København S
CVR-nr.: 20 95 22 37
Telefon: 7012 1213
Mail: via kontaktformularen på www.skandia.dk/kontakt

Hvis du har generelle spørgsmål til vores håndtering af personoplysninger, kan du også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på mail via kontaktformularen på skandia.dk/kontakt eller ved at sende et brev til Skandia, Att. Databeskyttelsesrådgiver, Kay Fiskers Plads 9, 2300 København S.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg er utilfreds med Skandias behandling af mine oplysninger?

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, opfordrer vi dig til at kontakte os på 7012 1213, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra 8.30-16.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

  • © Skandia 2021
  • 08-05-2021 00:16
  • 1.0.7400.20084:685