Fondsfakta

MacKay Shields, USA High Yield Obl. EUR-h

Seneste kurs (06-05-2021) 109,61
 
Information fra Skandia Link

NAV beregnes hver handelsdag via gældende markedspriser på fondens beholdninger.
Evt. udbytte geninvesteres automatisk i fonden af Skandia Link.

Daglige data (pr. 06-05-2021) Fonden
Afkast i år
0,61 %
Afkast seneste måned
0,48 %
Afkast seneste 3 måneder
0,27 %
Afkast seneste år
13,38 %
Afkast seneste 3 år
10,33 %
Afkast seneste 5 år
20,42 %
Investeringsmandat
Fondens mål er at skabe investeringsvækst for investorerne på mellemlang eller lang sigt, samtidig med at der opnås resultater, der er bedre end markedets resultater. Ved aktiv forvaltning af fondens portefølje vælger forvaltningsteamet værdipapirer, der synes at give særdeles gode investeringsmuligheder. Fonden investerer primært i amerikanske højtforrentede virksomhedsobligationer.Fonden investerer specifikt mindst to tredjedele af de samlede aktiver i højtforrentede gældsbeviser udstedt af selskaber, der har hjemsted eller udfører den overvejende del af deres aktiviteter i USA. Fonden kan investere i, eller blive eksponeret for, op til 10 % af de samlede aktiver i værdipapirer med sikkerhed i aktiver. Fondens største del af valutaeksponeringen er afdækket mod basisvalutaen, selv om den også kan eksponeres (gennem investeringer eller kontanter) mod andre valutaer. Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning (risikoreduktion), effektiv porteføljeforvaltning og til at opnå fortjenester på investeringer. Fonden er underlagt Nordea Asset Managements ansvarlige investeringspolitik. Fonden anvender ICE BofAML US High Yield Master II Index som sit referenceindeks, men kan frit vælge de værdipapirer, den investerer i. Afdelingen er denomineret i USD. Afdelingens værdi er direkte knytte til værdien af de underliggende investeringer, og dermed vil afdelingens værdi svinge.
Indekseret kursudvikling
Generel Info
Fondsforvalterens navn på fonden
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HB - EUR
Område
Reference indeks / benchmark
Bond High Yield MT USD
Porteføljemanager
Joe Cantwell, Matt Jacob, Shu-Yang Tan, Alexandra Wilson-Elizondo
ÅOP - Årlige investeringsomkostninger i procent
1,34% (2021)
Fondskode
LU0410959117
Emissionstillæg/Købstillæg
0,00 %
Indløsningsfradrag
0,00 %
Fond startdato
02-04-2009
Skandia Link startdato
23-03-2011
Pensionsbeskatnings sats
15,30 %
KIID
Risikoniveau
Morningstar Sustainability Rating
  • © Skandia 2021
  • 07-05-2021 23:29
  • 1.0.7400.20084:685