Fondsfakta

Goldman Sachs, Global Small Cap

Seneste kurs (06-05-2021) 184,19
 
Information fra Skandia Link

NAV beregnes hver handelsdag via gældende markedspriser på fondens beholdninger.
Evt. udbytte geninvesteres automatisk i fonden af Skandia Link.

Daglige data (pr. 06-05-2021) Fonden
Afkast i år
19,09 %
Afkast seneste måned
0,16 %
Afkast seneste 3 måneder
8,55 %
Afkast seneste år
46,48 %
Afkast seneste 3 år
30,64 %
Afkast seneste 5 år
56,97 %
Investeringsmandat
Porteføljen søger at opnå kapitaltilvækst på længere sigt. 1 Porteføljen er hovedsageligt sammensat af aktier eller lignende instrumenter i virksomheder, uanset hvor i verden de er hjemmehørende, som har en markedsværdi, der ikke er højere end værdien af den virksomhed med den højeste markedsværdi i S&P Developed Small Cap Index på investeringstidspunktet. Porteføljen kan også investere i virksomheder, som ikke opfylder dette krav. Porteføljen anvender COREstrategien, en multifaktoriel ejerskabsmodel, der er udviklet af Goldman Sachs, som sigter efter at forudsige værdipapirers afkast.
Indekseret kursudvikling
Generel Info
Fondsforvalterens navn på fonden
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio Class E Shares (Acc.) (Snap)
Område
Reference indeks / benchmark
Equity Global Advanced Markets Small Cap
Porteføljemanager
ÅOP - Årlige investeringsomkostninger i procent
2,11% (2021)
Fondskode
LU0245182059
Emissionstillæg/Købstillæg
0,00 %
Indløsningsfradrag
0,00 %
Fond startdato
18-06-2007
Skandia Link startdato
23-12-2016
Pensionsbeskatnings sats
15,30 %
KIID
Risikoniveau
Morningstar Sustainability Rating
  • © Skandia 2021
  • 08-05-2021 00:29
  • 1.0.7400.20084:685