Fondsfakta

Nordea, Europa High Yield Obligationer

Seneste kurs (06-05-2021) 239,36
 
Information fra Skandia Link

NAV beregnes hver handelsdag via gældende markedspriser på fondens beholdninger.
Evt. udbytte geninvesteres automatisk i fonden af Skandia Link.

Daglige data (pr. 06-05-2021) Fonden
Afkast i år
1,00 %
Afkast seneste måned
0,06 %
Afkast seneste 3 måneder
0,16 %
Afkast seneste år
11,73 %
Afkast seneste 3 år
6,73 %
Afkast seneste 5 år
17,23 %
Investeringsmandat
Fondens mål er at skabe investeringsvækst for investorerne på mellemlang eller lang sigt, samtidig med at der opnås resultater, der er bedre end markedets resultater. Ved aktiv forvaltning af fondens portefølje vælger forvaltningsteamet værdipapirer, der synes at give særdeles gode investeringsmuligheder.Fonden investerer primært i europæiske højtforrentede obligationer og credit default swaps. Fonden investerer specifikt mindst to tredjedele af de samlede aktiver i højtforrentede gældsbeviser, credit default swaps, og andre gældsbeviser, herunder betinget konvertible obligationer, udstedt af selskaber, der har hjemsted eller udfører den overvejende del af deres aktiviteter i Europa. Fonden kan investere i, eller være eksponeret for, op til 10 % af de samlede aktiver i værdipapirer med sikkerhed i aktiver og låneforpligtelser med sikkerhed (CDO/CLO). Fondens største del af valutaeksponeringen er afdækket mod basisvalutaen, selv om den også kan eksponeres (gennem investeringer eller kontanter) mod andre valutaer. Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning (risikoreduktion), effektiv porteføljeforvaltning og til at opnå fortjenester på investeringer. Fonden er underlagt Nordea Asset Managements ansvarlige investeringspolitik. Fonden anvender ICE BofAML European Curreny High Yield Constrained Index – Total Return 100% Hedged to EUR som sit referenceindeks, men kan frit vælge de værdipapirer, den investerer i. Afdelingen er denomineret i EUR. Afdelingens værdi er direkte knytte til værdien af de underliggende investeringer, og dermed vil afdelingens værdi svinge.
Indekseret kursudvikling
Generel Info
Fondsforvalterens navn på fonden
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund E - EUR
Område
Reference indeks / benchmark
Bond High Yield MT EUR
Porteføljemanager
Sandro Naef, Torben Skødeberg, Laust Johnsen
ÅOP - Årlige investeringsomkostninger i procent
2,09% (2021)
Fondskode
LU0229519474
Emissionstillæg/Købstillæg
0,00 %
Indløsningsfradrag
0,00 %
Fond startdato
02-01-2006
Skandia Link startdato
13-12-2006
Pensionsbeskatnings sats
15,30 %
KIID
Risikoniveau
Morningstar Sustainability Rating
  • © Skandia 2021
  • 07-05-2021 23:21
  • 1.0.7400.20084:685