Fondsfakta

T R Price, USA

Seneste kurs (06-05-2021) 425,07
 
Information fra Skandia Link

NAV beregnes hver handelsdag via gældende markedspriser på fondens beholdninger.
Evt. udbytte geninvesteres automatisk i fonden af Skandia Link.

Daglige data (pr. 06-05-2021) Fonden
Afkast i år
5,67 %
Afkast seneste måned
-0,30 %
Afkast seneste 3 måneder
0,77 %
Afkast seneste år
45,78 %
Afkast seneste 3 år
80,00 %
Afkast seneste 5 år
183,24 %
Investeringsmandat
Fondens mål er at øge værdien af dens aktier via vækst i værdien af dens investeringer. Fonden investerer efter eget skøn primært i aktier eller aktierelaterede værdipapirer i store amerikanske virksomheder typisk med moderat risiko og afkast med en samlet markedsværdi inden for eller over det niveau, der er omfattet af Russell 1000 Index. Fonden fremhæver investering i virksomheder, der udviser potentiale for bæredygtige indtjeningsvækstrater, der ligger over gennemsnittet. Afkast, der genereres af fonden, geninvesteres og omfattes i værdien af aktierne.
Indekseret kursudvikling
Generel Info
Fondsforvalterens navn på fonden
T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund - A
Område
Reference indeks / benchmark
Equity United States
Porteføljemanager
Taymour Tamaddon
ÅOP - Årlige investeringsomkostninger i procent
1,72% (2021)
Fondskode
LU0174119429
Emissionstillæg/Købstillæg
0,00 %
Indløsningsfradrag
0,00 %
Fond startdato
31-07-2003
Skandia Link startdato
17-09-2004
Pensionsbeskatnings sats
15,30 %
KIID
Risikoniveau
Morningstar Sustainability Rating
  • © Skandia 2021
  • 08-05-2021 01:00
  • 1.0.7400.20084:685