Fondsfakta

BlackRock, Guldaktier

Seneste kurs (06-05-2021) 265,50
 
Information fra Skandia Link

NAV beregnes hver handelsdag via gældende markedspriser på fondens beholdninger.
Evt. udbytte geninvesteres automatisk i fonden af Skandia Link.

Daglige data (pr. 06-05-2021) Fonden
Afkast i år
-0,21 %
Afkast seneste måned
5,69 %
Afkast seneste 3 måneder
5,69 %
Afkast seneste år
10,27 %
Afkast seneste 3 år
55,17 %
Afkast seneste 5 år
33,02 %
Investeringsmandat
Fonden søger at maksimere afkastet på din investering ved en kombination af kapitalvækst og indkomst fra Fondens aktiver. På verdensplan investerer fonden mindst 70% af sine samlede aktiver i værdipapirer (fx aktier) fra selskaber, hvis primære forretning er guldudvinding. Endvidere kan fonden investere i værdipapirer fra selskaber, hvis primære forretning er ædelmetaller eller mineralminer og basismetaller eller mineralminer. Fonden besidder ikke guld eller metal fysisk. Investeringsrådgiveren kan bruge finansielt afledte instrumenter (dvs. investeringer, hvis kurs baseres på et eller flere underliggende aktiver) for at opnå fondens investeringsmålsætning og/eller for at mindske risikoen i fondens portefølje, mindske investeringsudgifterne og skabe supplerende indtægter. Fonden kan med finansielt afledte instrumenter skabe markedsgearing i forskellig grad (dvs. Fonden opnår markedseksponering udover aktivernes værdi). Investeringsrådgiveren kan efter eget skøn vælge Fondens investeringer og i denne forbindelse tage hensyn til FTSE Gold Mines Index.
Indekseret kursudvikling
Generel Info
Fondsforvalterens navn på fonden
BlackRock World Gold Fund Class A2 USD
Område
Reference indeks / benchmark
Equity Materials
Porteføljemanager
Evy Hambro, Tom Holl
ÅOP - Årlige investeringsomkostninger i procent
2,19% (2021)
Fondskode
LU0055631609
Emissionstillæg/Købstillæg
0,00 %
Indløsningsfradrag
0,00 %
Fond startdato
30-12-1994
Skandia Link startdato
29-11-2007
Pensionsbeskatnings sats
15,30 %
KIID
Risikoniveau
Morningstar Sustainability Rating
  • © Skandia 2021
  • 08-05-2021 01:14
  • 1.0.7400.20084:685