Du flytter til udlandet

Det kan have betydning for din pensionsordning, hvis du bliver udstationeret eller flytter til udlandet. 

Du kan læse om reglerne på SKAT's hjemmeside.

Det er altid en god ide, at du taler med din pensionsrådgiver, hvis du flytter til udlandet eller bliver udstationeret, og når du vender hjem igen. Herunder kan du læse om to ting, du skal være opmærksom på.

Hvis du bliver udstationeret, skal din pensionsordning nok ændres

Når du er udstationeret i et andet land, er du skattepligtig der. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke har fradrag for dine indbetalinger til din danske pensionsordning. Til gengæld er udbetalingerne skattefrie.

Derfor anbefaler vi normalt, at du får en ny pensionsordning uden fradragsret, som du indbetaler til, mens du er udstationeret. Du kan som regel beholde de forsikringsdækninger, du havde på den gamle ordning, og når du kommer hjem igen, kan du genoptage indbetalingen til en pensionsordning med fradragsret.

Tal med din pensionsrådgiver, inden du rejser, og når du kommer hjem igen.

Hvis du bor i udlandet, kan du blive fritaget for dansk PAL-skat

Hvis du har bopæl i udlandet, har du mulighed for at søge om fritagelse for betaling af dansk skat af afkastet på din pensionsordning, også kaldet PAL–skat. PAL-skatten udgør 15,3 procent (2021).

Sådan gør du

Gå ind på skat.dk og udfyld deres ansøgningsblanket. Blanketten skal du sende direkte til SKAT.

Du finder blanket og vejledning her.

Hvis SKAT vurderer, at du kan blive fritaget for betaling af PAL-skat, vil du modtage en fritagelseserklæring, som du skal sende til os.

Du kan læse om reglerne her.

Afkastet kan være skattepligtigt i udlandet

Du skal være opmærksom på, at afkastet på din pensionsordning kan være skattepligtigt i det land, du bor i. Du skal derfor kontakte de lokale skattemyndigheder i dit bopælsland for at få at vide, hvordan reglerne er, der hvor du bor.

Du kan eksempelvis læse om de svenske regler her.

  • © Skandia 2021
  • 13-04-2021 23:47
  • 1.0.7400.20084:685