Du får børn

Når du får børn, bør du samtidig tage et kig på din pension. For en familieforøgelse ændrer ikke kun familiens størrelse. Den ændrer også jeres behov for at være sikret økonomisk.

En lille ny ændrer dit liv markant. Det er nemlig ikke kun familien, der vokser. Det gør ansvaret og behovet for at være sikret økonomisk også.

For er I nu også sikret, hvis en af jer kommer alvorligt til skade? Kan I leve af en enkelt indkomst? Eller blive boende, hvis en af jer dør? Og hvordan er dit barn sikret, hvis I begge dør?

Spørgsmålene hober sig hurtigt op. Og selvom livet med børn kan være hektisk, bør du hurtigst muligt tilpasse pensionen til din nye tilværelse.

Her kan du se, hvad du blandt andet bør være opmærksom på, når du får børn.

Sørg for at sikre hinanden ved død

Hvis I ikke er gift, når du dør, er det ikke sikkert, at udbetalingen fra Skandia sker til barnets anden forælder.

Derfor er det en god ide at tage stilling til, hvem der skal have udbetaling fra Skandia, hvis du dør. Det kan du gøre ved at udfylde en begunstigelseserklæring sammen med din rådgiver og sende den til Skandia.

Læs mere om begunstigelse her.

Lav en børnepension

Du har mulighed for at supplere din pensionsopsparing med en børnepension. Børnepensionen sikrer dit barn økonomisk, hvis du dør.

Børnepensionen udbetales typisk som et fast beløb hver måned, indtil dit barn fylder 21 år.

Så længe dit barn ikke er myndigt, udbetales børnepensionen til værgen eller den forsørgende forælder.

Lav et testamente

I mange tilfælde er det er god idé at oprette et testamente, så der ikke er tvivl om, hvem du ønsker skal arve dig, og så de juridiske forhold er på plads.

Du skal kontakte en advokat for at få rådgivning om arveforhold og oprette et testamente.

Barsel kan betyde mindre pension

En barselsperiode betyder for det meste, at din pension bliver mindre. Når du får barselsdagpenge, bliver pensionsindbetalingen fra din arbejdsplads nemlig typisk sat på hold, indtil du er tilbage.

Det betyder, at du selv skal stå for hele indbetalingen under barsel. Og det gælder også for indbetalingen til dine forsikringer.

Får du derimod løn under barsel, følger de arbejdsgiverbetalte indbetalinger med.

  • © Skandia 2021
  • 14-04-2021 00:10
  • 1.0.7400.20084:685