På vej til nyt job

Din jobsituation ændrer sig

Når din jobsituation ændrer sig, bør du samtidig tjekke, om du skal justere din pension og dine forsikringer.

Hvis din jobsituation ændrer sig, fordi du er syg, eller din helbredstilstand er ændret, er det vigtigt, at du kontakter os på 7012 1213, da det kan få betydning for din mulighed for at få forsikringer igen på et senere tidspunkt. 

Her kan du se, hvad du også skal være opmærksom på.

Dit første job

I de fleste jobs er din pensionsordning en del af din samlede løn. Derfor er det typisk, når du får dit første job, at du for alvor skal til at overveje, hvordan du vil spare op til din pension.

For at komme godt i gang anbefaler vi, at du taler med en professionel pensionsrådgiver. Rådgiveren gennemgår din pensionsordning med dig – og kan svare på de spørgsmål, du sidder med.

Din personlige behovsanalyse

Når du mødes med din rådgiver for første gang, laver I sammen en behovsanalyse. Behovsanalysen er centreret om dig. Og tager udgangspunkt i dine konkrete forsikringsbehov og forventninger til alderdommen. Så er du sikker på, at dine forsikringer og din pension passer bedst mulig til dig.

Start tidligt – så har du mere at leve for senere i livet

Jo tidligere du starter med at spare op, jo mere kan du som regel også lægge til side. Det giver måske sig selv, men der er også en anden stor fordel ved at starte opsparingen tidligt.

Din opsparing bliver nemlig investeret, så den løbende kan vokse sig større. Når du sparer op tidligt i livet, har pengene derfor flere år at vokse i. Og det kan gøre en stor forskel over de 35-45 år, de fleste af os har på arbejdsmarkedet.

I Skandia investerer vi din opsparing i et stærkt udvalg af fonde, så dine penge har gode betingelser for at vokse.

Pension behøver ikke at være svært

Al begyndelse kan være svær. Men det behøver pension ikke at være. Du skal nemlig kun forholde dig til nogle helt enkle ting for at være rigtig godt forberedt til mødet med din rådgiver.

Vi har lavet en simpel guide, som forbereder dig til mødet med din personlige rådgiver.

Få personlig rådgivning

Du skifter job

Hvad enten du selv siger op, eller du mister dit arbejde, så er det vigtigt, at du tager stilling til, hvad der skal ske med den pensionsordning, du har gennem dit tidligere arbejde.

Her er dine muligheder

Hvad der er bedst for dig, afhænger af din specifikke situation, og vi vil derfor anbefale, at du kontakter os på 7012 1213. I de fleste tilfælde kan du dog:

 • få din nye arbejdsgiver til at fortsætte indbetalingen til din pension i Skandia
 • selv fortsætte indbetalingen til din pension i Skandia – og fortsat være forsikret
 • ændre din pensionsordning til en indbetalingsfri ordning. Det kaldes en fripolice og betyder, at du beholder din pensionsopsparing, mens dine forsikringer ved tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og død bortfalder. Administrationsgebyr for ordningen trækkes fra pensionsopsparingen
 • flytte din pensionsordning til et andet pensionsselskab.

Du kan i nogle tilfælde

 • aftale med os, at du holder en kort pause med indbetalingerne i en periode – og efter aftale stadig beholde dine forsikringer. I så fald trækker vi prisen for forsikringerne fra din opsparing. Vær dog opmærksom på, at en Forsikring ved visse kritiske sygdomme, en sundhedsforsikring og nogle forsikringer ved dødsfald ikke kan betales af din opsparing og dermed stopper helt, hvis du holder pause i indbetalingen. Tal med din pensionsrådgiver, hvis det bliver aktuelt.
 • få din pensionsopsparing udbetalt. Du skal betale 60 procent i afgift til staten plus et gebyr til Skandia.

Du har tre måneder til at beslutte dig

I de fleste tilfælde har du tre måneder til at beslutte, hvad der skal ske med din pensionsordning i Skandia, når indbetalingen stopper. I den periode bliver betalingen for dine forsikringer fratrukket din opsparing. Det betyder, at du fortsat er helt eller delvist dækket af dine forsikringer.

Hvis du ikke foretager dig noget

Tager du ikke stilling til din pension senest tre måneder efter, at indbetalingerne er stoppet , bliver din pensionsordning automatisk lavet om til en indbetalingsfri ordning. Det betyder, at forsikringerne ved tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og død bortfalder. Du får dog stadig depotrente eller afkast (afhængig af om din opsparing ligger i gennemsnitsrente eller markedsrente) på din opsparing.

Hvis du har under 20.000 kr. på pensionen

Du skal være opmærksom på, at det ikke altid kan betale sig at ændre din pensionsordning til en indbetalingsfri ordning. Især ikke hvis du har under 20.000 kr. stående på opsparingen. Det skyldes, at det beløb du betaler til Skandia for at administrere din pension, bliver trukket fra din opsparing.
Derfor anbefaler vi, at du kontakter os, så vi kan rådgive dig om, hvad det betyder for netop dig at samle dine pensioner.

Søg rådgivning først – og tag så din beslutning

Et jobskifte er altid en god anledning til at kigge nærmere på din pension. Afhængigt af dit nye job kan du nemlig ende med at indbetale mere eller mindre, end du gjorde før. Det kan også være, at dine forsikringer dækker anderledes. Eller at det er en fordel at samle dine pensioner i ét selskab.

Vi anbefaler derfor, at du kontakter den pensionsrådgiver, der er knyttet til din nye arbejdsplads, for at finde ud af hvilken løsning der er bedst for dig. Sammen drøfter I blandt andet, hvad der skal ske med den pensionsordning, som du har gennem dit tidligere arbejde.

Du bliver udstationeret

Hvis du flytter til udlandet eller bliver udstationeret i forbindelse med dit job, kan du oprette en ny pensionsordning til brug for den tid, hvor du ikke er i Danmark. Der er dog en række ting, du skal være opmærksom på i forhold til pension og forsikring.

Din pensionsopsparing skal ændres

Når din skattepligt i Danmark stopper, kan du ikke udnytte fradraget for dine indbetalinger til en pensionsordning. Derfor skal der oprettes en ny pensionsordning, som er en skattefri ordning. Her får du ikke fradrag for dine indbetalinger – men skal til gengæld heller ikke betale skat af udbetalingerne. Det hedder en § 53 A-ordning.

Du skal typisk betale skat af den rente eller det afkast, du får på en § 53 A-ordning. Hvor meget afhænger af, hvilket land du flytter til.

Når du vender tilbage til Danmark

Når du flytter tilbage til Danmark, stopper indbetalingerne til din § 53 A-ordning. I stedet skal du gå tilbage til din almindelige pensionsordning med fradragsret. Du skal samtidig kunne dokumentere over for SKAT, at du ikke har haft fradrag for dine indbetalinger i den periode, du har været udstationeret.

Hvad skal der ske med din almindelige pensionsordning med fradragsret, mens du er væk?

Du skal tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning, mens du opholder dig i udlandet. Hvad der er bedst for dig, afhænger af, hvor lang tid du skal udstationeres. Og ikke mindst hvilket land der er tale om.

Søg rådgivning først – og tag så din beslutning

Det er altid en god ide at tale med din pensionsrådgiver, inden du flytter til udlandet eller bliver udstationeret. Og når du vender hjem til Danmark igen. Sammen vender I dine muligheder og behov. Og du får samtidig et samlet overblik over din pension og dine forsikringer. Så er du sikker på at træffe din beslutning på et oplyst grundlag.

Skatteregler, når du er i udlandet

Skattereglerne ændrer sig løbende. Derfor anbefaler vi, at du læser mere om reglerne for at bo og arbejde i udlandet på skat.dk.

Læs skatteregler for arbejde i udlandet

Du tager orlov

Går du og leger med tanken om at tage orlov fra dit arbejde? I så fald skal du beslutte, hvad der skal ske med din pensionsordning, mens du er væk fra arbejdsmarkedet.

Her er dine muligheder

Du vil som regel ikke få løn under orlov. Derfor vil orlov betyde et midlertidigt stop af indbetalingerne til din pension. Det har blandt andet betydning for, hvor godt du og din familie er dækket af dine forsikringer. Ligesom en pause i indbetalingerne også vil få betydning for størrelsen af din opsparing.

Som udgangspunkt kan du dog som regel:

 • vælge selv at indbetale til din pensionsordning under din orlov – og fortsat være forsikret
 • aftale med os, at du holder pause med indbetalingerne i en periode – og fortsat er delvist forsikret. Prisen for forsikringerne og administrationsgebyr trækker vi fra din opsparing, som derved bliver mindre

Du har tre måneder til at beslutte dig

I de fleste tilfælde har du tre måneder til at beslutte, hvad der skal ske med din pensionsordning i Skandia, når indbetalingen til din pensionsordning stopper. I den periode bliver betalingen for dine forsikringer fratrukket din opsparing. Det betyder, at du fortsat er helt eller delvist dækket af dine forsikringer.

Hvis du ikke foretager dig noget

Tager du ikke stilling til din pension senest tre måneder efter, at indbetalingen er stoppet, bliver din pensionsordning automatisk lavet om til en indbetalingsfri ordning. Det betyder, at forsikringerne ved tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og død bortfalder. Du får dog stadig depotrente eller afkast (afhængig af om din opsparing ligger i gennemsnitsrente eller markedsrente) på din opsparing.

Søg rådgivning først – og tag så din beslutning

Det er vigtigt, at du tager stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning og dine forsikringer, hvis du tager orlov. Ellers risikerer du at stå uden forsikring.

Vi anbefaler derfor, at du taler med din pensionsrådgiver. Sammen vender I de forskellige muligheder. Og du får samtidig et samlet overblik over din pension og dine forsikringer. Så er du sikker på at træffe din beslutning på et oplyst grundlag.

Du bliver selvstændig

Som nystartet iværksætter kan det være svært at finde tid til at prioritere ting, der ligger langt ude i fremtiden – for eksempel pension og forsikring. Men det kan ende med at koste dyrt.

Opret din egen pensionsopsparing

Værdien af din virksomhed kan være svingende. Og det er ikke nødvendigvis sikkert, at du kan leve af din forretnings indtjening, når du en dag trækker dig tilbage, eller hvis du bliver syg. Når du starter egen virksomhed, er der derfor to ting, du bør prioritere, når det kommer til pension og forsikring: Opret en pensionsopsparing og tag stilling til, hvordan du vil sikre din familie og dig selv.

Udnyt fordelene ved den rigtige pensionstype

Der er flere fordele ved at oprette en pensionsopsparing som selvstændig. Ud over forsikringerne og opsparingen i sig selv er der nemlig også en række skattemæssige fordele.

Det er dog ikke ligegyldigt, hvilken pensionstype du vælger. Og især to pensionstyper kan vise sig at være fordelagtige for dig: livslang pension og ratepension. De er nemlig begge beskyttet mod kreditorer.

Forsikringer som selvstændig

Hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke, kan din virksomhed blive hårdt ramt økonomisk.
Men med en forsikring mod tab af erhvervsevne sikrer du dig selv og din familie økonomisk. Den dækker, hvis du mister evnen til at arbejde i en kortere eller længere periode.

Som selvstændig kan det også være en god idé at overveje en livsforsikring eller opsparingssikring. På den måde kan du sikre din familie eller samarbejdspartner økonomisk, hvis du dør inden pensionsalderen.

Søg rådgivning først – og tag så din beslutning

Det er vigtigt, at du tager stilling til pension og forsikring, når du starter egen virksomhed. Vi anbefaler derfor, at du taler med din pensionsrådgiver. Sammen vender I dine muligheder med udgangspunkt i lige præcis dine behov og ønsker til fremtiden. Så er du sikker på at træffe din beslutning på et oplyst grundlag.

 • © Skandia 2021
 • 14-04-2021 00:04
 • 1.0.7400.20084:685