Rådgivning til dig, der er omkring de 60

Selvom der er mange år, til du stopper med at arbejde, så er det en god idé, at du får lagt en plan for, hvad der skal ske i dit liv efter arbejdslivet.

Målet med Skandias rådgivning er at hjælpe dig med at træffe de rigtige valg i tide. Selve rådgivningen tager udgangspunkt i dine forventninger til frilivet. Ikke kun i forhold til din økonomi – men i lige så høj grad med tanke på dit helbred, din familie og din mentale sundhed.

Dermed er du bedst muligt forberedt til livet efter arbejdslivet. Og vi følger selvfølgelig løbende op med relevant rådgivning. Ikke bare frem til du stopper med at arbejde – men også når du er i frilivet.

Rådgivningsprocessen er delt op i fem trin:

Book et møde nu


Læs mere om rådgivningen
Selve rådgivningen fokuserer desuden på fire hovedområder: Din økonomi, dit helbred, din familie og dit livsindhold.
Med udgangspunkt i en grundig analyse hjælper vi dig med at få overblik over, om din opsparing kan give dig det friliv, du ønsker.

Vi ser blandt andet på din opsparing, familiens samlede ordninger, friværdi i fast ejendom og muligheden for at anvende frie midler. Har du en ægtefælle/samlever, kan vi også tage dennes økonomi og opsparing i betragtning, så I sammen får indsigt i jeres fælles muligheder.

 

I rådgivningen giver vi dig desuden konkrete forslag til, hvordan du kan justere i din opsparing, for at få mest muligt ud af den. Her tager vi også højde for skatteregler og anden lovgivning, som er relevant for din pension. Vi taler i øvrigt om:
  • hvornår du ønsker at gå på pension, og hvordan du vil have din pension udbetalt
  • du sparer op på den rigtige måde, og om du måske hellere skal afvikle gæld
  • din samlede pensionsopsparing, og om du har friværdi eller andre værdier, som også skal tælles med
  • samspillet mellem dine pensioner og offentlige ydelser – fx folkepension og efterløn
  • hvorvidt dine pensionsordninger er investeret hensigtsmæssigt i forhold til dine ønsker.

Går din arv til de rigtige?

De fleste har svært ved at tale om døden. Omvendt kan det give en tryghed at vide, at der er orden i tingene, hvis du pludselig ikke er her længere. Ikke bare for dig, men i lige så høj grad for dine nærmeste.

Som en del af vores rådgivning, taler vi derfor også om dine behov for at gennemgå dine muligheder i relation til arveforhold og testamente. Herunder hvem, du ønsker, skal arve hvad, og om det er muligt for dine efterladte at blive boende, når du dør. Vi  kan fortælle dig om mulighederne generelt. Du skal kontakte en advokat for at få rådgivning om arveforhold og oprette et testamente.

  • © Skandia 2021
  • 14-04-2021 01:12
  • 1.0.7400.20084:685