Godt at vide om pensionsudbetaling

Det er en god idé at lægge en plan for, hvordan din økonomi bliver, når du ikke længere arbejder. Din pensionsudbetaling bliver fx påvirket af din pensionsalder, hvor længe pensionen skal række, og hvordan du vil sikre dine efterladte.

Hvornår kan jeg få min pension udbetalt?

Pensionsudbetalingsalderen er det tidspunkt, hvor du tidligst kan få din pension udbetalt, når du trækker dig fra arbejdsmarkedet.

 • Er din pensionsordning oprettet før den 1. maj 2007, kan udbetalingen tidligst begynde, når du fylder 60 år.
 • Er din pensionsordning oprettet mellem den 1. maj 2007 og den 31. december 2017, kan pensionsordningen tidligst udbetales 5 år før din folkepensionsalder.
 • Er din pensionsordning oprettet efter den 1. januar 2018, kan udbetalingen tidligst begynde 3 år før din folkepensionsalder.


Læs mere

Udbetalingstidspunktet for din pension afhænger af, hvornår du er født, og hvornår pensionsordningen er oprettet.

 • Født efter 30. juni 1960
  • Ordning oprettet mellem den 1. maj 2007 og den 31. december 2017
   Udbetales tidligst 5 år før folkepensionsalderen.
   For aldersforsikring og kapitalpension senest 20 år efter pensionsudbetalingsalderen.
   For ratepension skal udbetalingen være afsluttet senest 30 år efter pensionsudbetalingsalderen. Seneste udbetalingstidspunkt afhænger altså af, hvor lang en periode udbetalingen strækker sig over (minimum 10 år).
   Der er ingen seneste aldersgrænse for udbetaling af livslang pension.
  • Ordning oprettet efter den 1. januar 2018
   Udbetales tidligst 3 år før folkepensionsalderen.
   For aldersforsikring og kapitalpension senest 20 år efter pensionsudbetalingsalderen.
   For ratepension skal udbetalingen være afsluttet senest 30 år efter pensionsudbetalingsalderen. Seneste udbetalingstidspunkt afhænger altså af, hvor lang en periode udbetalingen strækker sig over (minimum 10 år).
   Der er ingen seneste aldersgrænse for udbetaling af livslang pension.
 • Født før 30. juni 1960
  Overgangsregler, hvor tidligste udbetalingstidspunkt varierer afhængigt af dit fødselstidspunkt. Kontakt din rådgiver for at høre, hvad der gælder for dig.

Vil du ændre datoen for din første pensionsudbetaling?

Så er det en god idé, at du tager en snak med din rådgiver. Som udgangspunkt kan du godt flytte startdatoen. Men det afhænger af, hvilken type pension der er tale om, og hvornår du eller din arbejdsgiver har oprettet den. Derudover kan du først få din opsparing udbetalt, når der ikke længere indbetales på den – fx af en arbejdsgiver. Vær også opmærksom på, at du skal betale en afgift til staten, hvis du får udbetalt din pension tidligere end din pensionsudbetalingsalder - og at der kan være begrænsninger i din aftale, som betyder, at du ikke kan få din pension udbetalt før din pensionsudbetalingsalder.

Kontakt din rådgiver, hvis du har spørgsmål.

Bliver min pensionsudbetaling modregnet?

I nogle tilfælde modregnes udbetaling fra en pensionsordning i offentlige ydelser. Herunder kan du få et overblik over, hvordan udbetaling fra forskellige pensionstyper påvirker sociale ydelser og efterløn.


Se overblik
Modregning i/pensionstype Ratepension/
Ophørende livrente
Livslang pension Aldersforsikring Kapitalpension
Sociale ydelser Modregning afhængig af din personlige indkomst Modregning afhængig af din indkomst Ingen modregning Ingen modregning
Efterløn, hvis du:
- er født 1/1 1956 eller senere
- går på efterløn i mere end 3 år
Ja, både i privat- og firmapension Ja, både i privat- og firmapension Ja, både i privat- og firmapension Ja, både i privat- og firmapension
Efterløn, hvis du:
- er født før 1/1 1956
- går på efterløn i 3 år
Firmapension:
Modregning hvis udbetalt samtidig med efterlønnen

Privatpension:
Ingen modregning
Firmapension:
Modregning hvis udbetalt samtidig med efterlønnen

Privatpension:
Ingen modregning
Ingen modregning Ingen modregning
Efterløn, hvis du:
- er født 1/1 1956 eller senere
Ja, både i privat- og firmapension Ja, både i privat- og firmapension Ja, både i privat- og firmapension Ja, både i privat- og firmapension

Hvordan vil du sikre dine efterladte?

Det er også vigtigt, at du forholder dig til, hvad der skal ske med din pension, når du dør. Den måde du sikrer dine efterladte på, kan nemlig også påvirke dine egne pensionsudbetalinger. Og det er ikke alle pensioner, der udbetales til dine efterladte.


Læs mere

Af samme årsag hjælper vi dig med at sikre dine efterladte, når vi rådgiver om pension og forsikring. Tag en livsvarig livrente som eksempel. Dine efterladte får normalt udbetalt din livslange pension, hvis du dør, inden du er startet med at få udbetalt pensionen. Men dør du, efter du er startet med at få udbetalingerne, bortfalder den livslange pension uden yderligere udbetaling. Derfor kan det være en god idé at sikre dine efterladte økonomisk, hvis du dør. Det kan du gøre ved at købe en garanti, som sikrer, at dine efterladte får udbetalt et fast beløb i en aftalt periode.

 

Vidste du også, at:

 • mange arbejdsgivere har særlige muligheder for dig, som vil trække dig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet og gå ned i tid før pension? Spørg din arbejdsgiver, så du kender dine muligheder
 • du kan bruge efterlønsberegneren til at få et fingerpeg om, hvor meget du kan få i efterløn, og hvad du økonomisk kan få ud af det?
 • © Skandia 2021
 • 14-04-2021 00:50
 • 1.0.7400.20084:685