Gør din indflydelse gældende i AP Pension

I AP Pension er det kunderne, der vælger bestyrelsen, og dermed er det i sidste ende også kunderne, som er med til at sætte selskabets retning. Kunderne er repræsenteret af delegerede, som vælges blandt kunderne. Og det er også blandt de delegerede, at AP Pensions bestyrelse vælges.

Da du som kunde i Skandia nu er blevet en del af AP Pension-koncernen, har du mulighed for at gøre din indflydelse gældende.

Læs mere om valget her

Anmeld sygdom eller skade

Har du brug for at gøre brug af din sundhedsforsikring, forsikring ved tab af erhvervsevne, forsikring ved visse kritiske sygdomme eller tandforsikring? Så står vi klar til at hjælpe dig.

Nyhedsbrev

Få nyheder og gode råd om sundhed, økonomi og pension og hør om vores kundearrangementer.

Gratis konference

Vi inviterer sammen med ArbejdsmiljøCentret til gratis inspirationsmøde, vi sætter fokus på, hvad ledelsen aktivt kan gøre for at forebygge en af vor tids største arbejdsmarkedsudfordringer – stress.

Sociale investeringer

Det er Skandias ambition at investere danskernes pensioner på en måde, så det gavner dem i form af et godt afkast og samtidig gavner de mennesker, der investeres i.

  • © Skandia 2019
  • 19-04-2019 16:57
  • 1.0.7023.22758:431