Anmeld skade

Har du brug for din sundhedsforsikring, forsikring ved tab af erhvervsevne eller visse kritiske sygdomme eller din tandforsikring?

Sådan gør du

Valg i Foreningen AP Pension - nu kan du stemme

Det er nu tid til at vælge, hvem der skal repræsentere kunderne i AP Pensions-koncernen, som Skandia er en del af, på generalforsamlingen i april. Kandidaterne er fundet, og nu skal de delegerede for kunder under udbetaling vælges.

Sådan vælger virksomhederne deres delegerede i 2020

Som kunde i Skandia er du medlem af Foreningen AP Pension og har en stemme i kundedemokratiet. Hvis du arbejder et sted, hvor mindst fem medarbejdere har pension i et AP Pension-selskab, har jeres delegerede din stemme med på generalforsamlingen.

Tjek din pension, når...

Husker du at opdaterer din pension løbende, så den passer til dine behov? Når der sker store ændringer i dit liv, er det vigtigt at rette fokus mod pensionsordningen og dine forsikringer, så du ved, at du er sikret bedst muligt økonomisk.

Gode afkast til Skandias kunder i 2019

2019 blev et rigtig godt afkastår, også for Skandias kunder. De højeste afkast blev opnået i porteføljerne med den højeste risikoprofil.

  • © Skandia 2020
  • 28-02-2020 19:52
  • 1.0.7340.18300:431