SEB, Europa Small Cap

[Total Overview]

Oversigt

Seneste Kurs DKK (20-07-2017) 113,41  


Investeringsmandat
Fonden investerer i europæiske small cap-aktiemarked og består af 40-60 selskaber, som alle er af høj kvalitet. Selskaberne er karakteriserede ved at have erfarne ledelsesteams, ledende internationale markedspositioner og en dokumenteret kapacitet til at levere høje afkast på den investerede kapital samt stabile overskudsmarginer gennem en konjunkturcyklus. SEB Europa Small cap teamet monitorer dagligt risikoeksponering for at sikre det højeste risikojusterede afkast og undgå at påføre investorer unødige risici. Fondens investeringsstil er dokumenteret konsistent over tid.
Daglige data ( pr. 20. jul 2017 ) Fonden Ref. indeks
Afkast i år 17,96% ---
Afkast seneste måned -1,85% ---
Afkast seneste 3 måneder 6,92% ---
Afkast seneste år 18,69% ---
Afkast siden fondsstart 13,41% ---

Indekseret kurs udvikling
Sammenligne med:
 

Periode:


 

Reference Indeks MSCI Europe Small Cap NR  
MSCI Europa Small cap NR  

Generel Info
Fondsforvalterens navn på fonden SEB Europa Small Cap, AKL1 (DKK)
Område Aktier Europæiske
Reference Indeks MSCI Europe Small Cap NR  
Hjemland Danmark
Porteføljemanager Alexander Kokfelt
ÅOP - Årlige investeringsomkostninger i procent
Fondskode DK0060585313
Emissionstillæg/Købstillæg 0,00%
Indløsningsfradrag 0,00%  
Fond startdato 07-05-2007
Skandia Link startdato 13-07-2015  
Pensionsbeskatnings sats 15,30%
Risikoniveau
Lav risiko -
Typisk lavt afkast
 Høj risiko -
Typisk højt afkast
 
1234567