Skandia AM - Lange obligationer

[Total Overview]

Oversigt

Seneste Kurs DKK (21-07-2016) 109,24  


Investeringsmandat
Afdelingen investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer og kontant.

Obligationsporteføljens varighed skal ligge mellem 5 og 9 år.

Porteføljen af obligationer er nøje udvalgt med det mål at give et godt afkast for investorerne.
Daglige data ( pr. 21. jul 2016 ) Fonden Ref. indeks
Afkast i år 3,91% ---
Afkast seneste måned 0,67% ---
Afkast seneste 3 måneder 1,75% ---
Afkast seneste år 4,47% ---
Afkast siden fondsstart 9,24% ---

Indekseret kurs udvikling
Sammenligne med:
 

Periode:


 

Reference Indeks Skandia AM Lange Obl., Benchmark  
15% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index
15% Nordea Constant Maturity 5 Year Mortgage Bond Index
33% Nordea Constant Maturity 7 Year Government Bond Index
33% Nordea Constant Maturity 7 Year Mortgage Bond Index
4% CITA (den danske tomorrow/next rente).  

Generel Info
Fondsforvalterens navn på fonden Skandia Lange Obl. Linkbors
Område Obligationer Danske
Reference Indeks Skandia AM Lange Obl., Benchmark  
Hjemland
Porteføljemanager Skandia Asset Management
ÅOP - Årlige investeringsomkostninger i procent 0,57% (2013)
Fondskode LANGOBLLINK4
Emissionstillæg/Købstillæg 0,00%
Indløsningsfradrag 0,00%  
Fond startdato 08-08-2013
Skandia Link startdato 08-08-2013  
Pensionsbeskatnings sats 15,30%
Risikoniveau
Lav risiko -
Typisk lavt afkast
 Høj risiko -
Typisk højt afkast
 
1234567