Skandia AM - Korte Obligationer

[Total Overview]

Oversigt

Seneste Kurs DKK (20-06-2017) 101,84  


Investeringsmandat
Afdelingen investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer og kontant.

Obligationsporteføljens varighed må ikke overstige 3 år.

Porteføljen af obligationer er nøje udvalgt med det mål at give et godt afkast for investorerne.
Daglige data ( pr. 20. jun 2017 ) Fonden Ref. indeks
Afkast i år 0,47% ---
Afkast seneste måned 0,23% ---
Afkast seneste 3 måneder 0,51% ---
Afkast seneste år 0,92% ---
Afkast seneste 3 år 1,61% ---
Afkast siden fondsstart 1,84% ---

Indekseret kurs udvikling
Sammenligne med:
 

Periode:


 

Reference Indeks Skandia AM Korte Obl., Benchmark  
48% Nordea CM 2 Govt. + 48% Nordea CM 2 Mortgage + 4% den danske tomorrow/next rente (CITA).  

Generel Info
Fondsforvalterens navn på fonden Skandia Korte Obl. Linkbors
Område Obligationer Danske
Reference Indeks Skandia AM Korte Obl., Benchmark  
Hjemland
Porteføljemanager Skandia Asset Management
ÅOP - Årlige investeringsomkostninger i procent 0,40% (2013)
Fondskode KORTOBLLINK1
Emissionstillæg/Købstillæg 0,00%
Indløsningsfradrag 0,00%  
Fond startdato 08-08-2013
Skandia Link startdato 08-08-2013  
Pensionsbeskatnings sats 15,30%
Risikoniveau
Lav risiko -
Typisk lavt afkast
 Høj risiko -
Typisk højt afkast
 
1234567