C WorldWide Asia ex. Japan

[Total Overview]

Oversigt

Seneste Kurs DKK (20-07-2017) 1120,76  


Investeringsmandat
Afdelingens målsætning er at skabe langsigtet høj værditilvækst, der overstiger markedsafkastet med en moderat risiko på niveau med eller under markedsrisikoen. Afdelingens investeringsfi losofi er at kombinere langsigtede trends og kortsigtede temaer med dybdegående aktieudvælgelse for at skabe et godt langsigtet afkast for den tålmodige investor. Grundet Asiens specielle markedsstruktur vil antallet af aktier normalt udgøre 35-70. Porteføljen vil typisk være sammensat af en række store og mindre selskaber. Det er foreningens erfaring, at det er vigtigt med eksponering til dette segment af markedet for at kapitalisere på den asiatiske væksthistorie. Afdeling en er samtidig karakteriseret ved fokusering gennem et mindre udvalg af nøje analyserede temaer. Afdelingen investerer i børsnoterede selskaber i Asien ekskl. Japan.
Daglige data ( pr. 20. jul 2017 ) Fonden Ref. indeks
Afkast i år 26,01% ---
Afkast seneste måned 4,36% ---
Afkast seneste 3 måneder 9,84% ---
Afkast seneste år 25,70% ---
Afkast seneste 3 år 53,28% ---
Afkast siden fondsstart 92,13% ---

Indekseret kurs udvikling
Sammenligne med:
 

Periode:


 

Reference Indeks MSCI AC Asia ex. Japan NR  
MSCI Asia ex Japan (NR)  

Generel Info
Fondsforvalterens navn på fonden C WorldWide Asia 1A
Område Aktier Nye Markeder/Pacific
Reference Indeks MSCI AC Asia ex. Japan NR  
Hjemland Luxembourg
Porteføljemanager Allan Christensen & Mogens Akselsen
ÅOP - Årlige investeringsomkostninger i procent 3,54% (2013)
Fondskode LU0835599696
Emissionstillæg/Købstillæg 0,00%
Indløsningsfradrag 0,00%  
Fond startdato 15-11-2012
Skandia Link startdato 23-04-2013  
Pensionsbeskatnings sats 15,30%
Risikoniveau
Lav risiko -
Typisk lavt afkast
 Høj risiko -
Typisk højt afkast
 
1234567