BlackRock, US Dollar Risk

[Total Overview]

Oversigt

Seneste Kurs DKK (20-07-2017) 979,8  


Investeringsmandat
Fonden investerer i kortfristede pengemarkedspapirer udstedt i US Dollar.
Information fra Skandia Link
BlackRock US Dollar Risk er en fond til dén investor som tror at US Dollar vil blive styrket mod den danske krone, men som samtidig ikke ønsker en aktieeksponering. Såfremt US Dollar styrkes - hvordan udnytter jeg det ? En metode til at få en US Dollar eksponering, er at købe amerikanske aktiefonde, som kan give afkast fra både de underliggende aktier såvel som afkast fra en potentielt styrket US Dollar. En anden metode er at købe US Dollar og lægge dem under madrassen, hvilket alene vil give positivt afkast, hvis US Dollar styrkes. Et tredje alternativ er at investere i en US Dollar pengemarkedsfond som eks. BlackRock US Dollar Risk, der investerer i ultrakorte US Dollar obligationer med 30-80 dages løbetid. VIGTIGT: Afhængig af det amerikanske renteniveau vil afkastet fra fonden forventeligt bestå langt overvejende af kursudviklingen i US Dollar overfor den danske krone. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Indre Værdi beregnes hver handelsdag via gældende markedspriser kl. 16:00 CET (Central European Time) på fondens beholdninger.

Daglige data ( pr. 20. jul 2017 ) Fonden Ref. indeks
Afkast i år -7,84% ---
Afkast seneste måned -3,03% ---
Afkast seneste 3 måneder -6,35% ---
Afkast seneste år -4,05% ---
Afkast seneste 3 år 17,61% ---
Afkast seneste 5 år 6,66% ---
Afkast siden fondsstart 67,10% ---

Indekseret kurs udvikling
Sammenligne med:
 

Periode:


 

Reference Indeks Citigroup 1 Month T-Bills  
ML 3M Constant Mat USD LIBOR  

Generel Info
Fondsforvalterens navn på fonden BGF USD Reserve A (USD)
Område Alternative investeringer
Reference Indeks Citigroup 1 Month T-Bills  
Hjemland Luxembourg
Porteføljemanager Coleen Gasiewski/ Chris Linsky
ÅOP - Årlige investeringsomkostninger i procent 0,27% (2013)
Fondskode LU0006061419
Emissionstillæg/Købstillæg 0,00%
Indløsningsfradrag 0,00%  
Fond startdato 30-11-1993
Skandia Link startdato 30-06-2010  
Pensionsbeskatnings sats 15,30%
Risikoniveau
Lav risiko -
Typisk lavt afkast
 Høj risiko -
Typisk højt afkast
 
1234567