BlackRock, Guldaktier

[Total Overview]

Oversigt

Seneste Kurs DKK (20-07-2017) 192,32  


Investeringsmandat
Fondens mål er at maksimere kapitalvækst ved som minimum at investere 70% i virksomheder, hvis overvejende økonomiske aktivitet er guldminedrift. Fonden må tillige investere i virksomheder, hvis overvejende økonomiske aktivitet er andre ædelmetaller, mineraler, basis metaller eller mineraludvinding. Fonden ejer ikke fysisk guld eller metaller.
Information fra Skandia Link
Indre Værdi beregnes hver handelsdag via gældende markedspriser kl. 16:00 CET (Central European Time) på fondens beholdninger.

Daglige data ( pr. 20. jul 2017 ) Fonden Ref. indeks
Afkast i år -7,40% ---
Afkast seneste måned -3,45% ---
Afkast seneste 3 måneder -13,30% ---
Afkast seneste år -24,76% ---
Afkast seneste 3 år 5,78% ---
Afkast seneste 5 år -30,76% ---
Afkast siden fondsstart 216,16% ---

Indekseret kurs udvikling
Sammenligne med:
 

Periode:


 

Reference Indeks FTSE Gold Mines TR (Sammensat)  
FTSE Gold Mines TR index inkl. geninvesterede bruttoudbytter

Bemærk:

Referenceindekset er sammensat:

Indtil 06-01-1999 var referenceindekset beregnet uden geninvesterede udbytter (FTSE Gold Mines CR) - herefter inkl. geninvesterede udbytter (FTSE Gold Mines TR).
 

Generel Info
Fondsforvalterens navn på fonden BGF World Gold Fund A (USD)
Område Aktier Sektor
Reference Indeks FTSE Gold Mines TR (Sammensat)  
Hjemland Luxembourg
Porteføljemanager Graham Birch / Evy Hambro
ÅOP - Årlige investeringsomkostninger i procent 2,16% (2013)
Fondskode LU0055631609
Emissionstillæg/Købstillæg 0,00%
Indløsningsfradrag 0,00%  
Fond startdato 30-12-1994
Skandia Link startdato 29-11-2007  
Pensionsbeskatnings sats 15,30%
Risikoniveau
Lav risiko -
Typisk lavt afkast
 Høj risiko -
Typisk højt afkast
 
1234567