BlackRock, Mineaktier UDGÅET

[Total Overview]

Oversigt

Seneste Kurs DKK (20-07-2017) 221,32  


Investeringsmandat
Fondens mål er at maksimere kapitalvækst ved globalt, som minimum, at investere 70% i virksomheder indenfor minedrift og metaller, hvis overvejende økonomiske aktivitet er produktion af basis metaller eller industrielle mineraler såsom jernmalm og kul. Fonden må tillige investere i virksomheder, hvis overvejende økonomiske aktivitet er koncentreret omkring guld, andre ædelmetaller eller mineral udvinding. Fonden ejer ikke fysisk guld eller metaller.

Information fra Skandia Link
Indre Værdi beregnes hver handelsdag via gældende markedspriser kl. 16:00 CET (Central European Time) på fondens beholdninger.

Daglige data ( pr. 20. jul 2017 ) Fonden Ref. indeks
Afkast i år 0,54% ---
Afkast seneste måned 9,47% ---
Afkast seneste 3 måneder -7,02% ---
Afkast seneste år 9,83% ---
Afkast seneste 3 år -18,16% ---
Afkast seneste 5 år -31,76% ---
Afkast siden fondsstart 226,77% ---

Indekseret kurs udvikling
Sammenligne med:
 

Periode:


 

Reference Indeks Euromoney Global Mining TR  
HSBC Global Mining TR index inkl. geninvesterede bruttoudbytter  





Generel Info
Fondsforvalterens navn på fonden BGF World Mining Fund A (USD)
Område Aktier Sektor
Reference Indeks Euromoney Global Mining TR  
Hjemland Luxembourg
Porteføljemanager Evy Hambro
ÅOP - Årlige investeringsomkostninger i procent 2,14% (2013)
Fondskode LU0075056555
Emissionstillæg/Købstillæg 0,00%
Indløsningsfradrag 0,00%  
Fond startdato 21-03-1997
Skandia Link startdato 29-11-2007  
Pensionsbeskatnings sats 15,30%
Risikoniveau
Lav risiko -
Typisk lavt afkast
 Høj risiko -
Typisk højt afkast
 
1234567