JPMorgan, Indien

[Total Overview]

Oversigt

Seneste Kurs DKK (21-04-2017) 216,24  


Investeringsmandat
Fondens mål er at skabe langsigtet kapitalvækst ved primært at investere i aktier fra det indiske underkontinent. Desuden kan fonden investere i aktier, hvor den overvejende del af indtjeningen kommer fra det indiske underkontinent.
Information fra Skandia Link
Indre Værdi beregnes hver handelsdag via gældende markedspriser kl. 16:00 CET (Central European Time) på fondens beholdninger.

Daglige data ( pr. 21. apr 2017 ) Fonden Ref. indeks
Afkast i år 15,72% ---
Afkast seneste måned 2,37% ---
Afkast seneste 3 måneder 14,44% ---
Afkast seneste år 16,48% ---
Afkast seneste 3 år 65,24% ---
Afkast seneste 5 år 74,85% ---
Afkast siden fondsstart 268,75% ---

Indekseret kurs udvikling
Sammenligne med:
 

Periode:


 

Reference Indeks MSCI India 10/40 NR (Sammensat)  
MSCI India 10/40 Capped Index (Total Return Net)

Benchmarket er sammensat:

Indtil 01-08-2008 bestod indekset af MSCI India inkl. nettoudbytter, herefter ændret til MSCI India 10/40 inkl. nettoudbytter.  

Generel Info
Fondsforvalterens navn på fonden JPM India A - Acc (USD)
Område Aktier Nye Markeder/Pacific
Reference Indeks MSCI India 10/40 NR (Sammensat)  
Hjemland Luxembourg
Porteføljemanager Edward Pulling, Rukhshad Shroff & Rajendra Nair
ÅOP - Årlige investeringsomkostninger i procent 2,16% (2013)
Fondskode LU0210527015
Emissionstillæg/Købstillæg 0,00%
Indløsningsfradrag 0,00%  
Fond startdato 01-04-2005
Skandia Link startdato 23-05-2005  
Pensionsbeskatnings sats 15,30%
Risikoniveau
Lav risiko -
Typisk lavt afkast
 Høj risiko -
Typisk højt afkast
 
1234567