Skandia Safe

- pension med indbygget sikkerhed


Skandia Safe er for dig, der løbende vil sikres mere og mere. Du sætter pris på sikkerhed, derfor vil du allerede fra starten gerne vide, at du ikke kan miste de penge, der går til opsparing, hvis du fortsætter med at være kunde til det aftalte pensionstidspunkt. Samtidig er du typen, der gerne vil sikre en del af gevinsten, når det går godt. Du overlader investeringerne til Skandia og nøjes selv med at følge med i, hvordan din opsparing udvikler sig.

Med Skandia Safe får du

Med Skandia Safe får du sikkerhed for, at du ikke kan miste de penge, du sparer op, hvis du bliver i Skandia Safe til pensionen. Skandia Safe giver dig desuden mulighed for et attraktivt afkast, fordi vi placerer en del af dine indbetalinger i aktier og lignende risikobetonede investeringer. Når vi opnår positive afkast til dig, sikrer vi automatisk en del af afkastet årligt, så dit sikrede beløb vokser, når det går godt.

 

Tre fordele

  • Sikkerhed for et *minimumsbeløb til din pension, der mindst svarer til det, du selv har indbetalt til din opsparing.
  • En del af pensionen placeret i aktier og lignende investeringer med mulighed for et højt afkast.
  • Automatisk forhøjelse af dit sikrede beløb med en del af dit afkast, når det går godt.


Ingen betaling for sikkerheden

I Skandia Safe betaler du ikke for den sikkerhed, vi giver dig. Det kan lade sig gøre, fordi den er fuldt dækket af de investeringer, Skandia foretager. Hvis markedsvilkårene for de investeringer, som ligger til grund for sikkerheden i Skandia Safe, ændrer sig væsentligt, har Skandia dog mulighed for at opkræve betaling for sikkerheden.

*Minimumsbeløbet på det aftalte pensionstidspunkt defineres som størrelsen af de samlede indbetalinger til opsparing, efter Skandia har trukket omkostninger, udgifter til forsikring og eventuelt arbejdsmarkedsbidrag. Hertil lægges eventuelle opskrivninger af minimumsbeløbet, som følge af positivt afkast.

Sådan reguleres din pension med Skandia Safe

Skandia Safe giver dig sikkerhed for din opsparing på pensionstidspunktet. Herefter ligger din pension investeret i en fond med meget lav risiko, medmindre du vælger at skifte til et af Skandias andre produkter som fx Skandia Match, Skandia Basic eller Skandia Link. Du skal være opmærksom på, om fonden med meget lav risiko afspejler den risikovillighed, du har.

Vi beregner hvert år dine forventede udbetalinger på pensionstidspunktet, så du kan vurdere, om du sparer nok op. I beregningen indgår værdien af din opsparing, der bliver påvirket af afkastet af dine investeringer, de omkostninger du betaler og den overlevelsesgevinst, du modtager på dine livsbetingede pensionsdele. Derudover indgår et forventet afkast på 2 % og forventninger til levetid, hvis du har en livsbetinget pensionsudbetaling (fx en livslang pension). Skandia kan ændre forventningerne til afkast på 2 % eller forventninger til levetid eller omkostninger, og dette vil i så fald påvirke din pensionsudbetaling.

Med Skandia Safe har du ikke garanti på dine udbetalinger efter pensionstidspunktet, så dine udbetalinger kan altså godt blive mindre end tidligere forventet.

 

Skandia gør opmærksom på, at informationerne på disse sider alene er ment som en kortfattet præsentation af produktet. Indholdet eller dele af indholdet på disse sider kan derfor ikke betragtes som en del af aftalegrundlaget for produktet.

Fandt du det, du søgte?

x

Højere afkast ...

... hvad betyder det?

Beregn, hvor meget et højere afkast betyder for størrelsen på din pensionsopsparing på sigt.

Et højere afkast betyder på sigt

Du kan forberede dig

Hent en oversigt over, hvad du skal tage stilling til, når du skal mødes med din pensionsrådgiver. 

Forbered dig til møde

Læs mere om Skandia Safe

Læs mere om fordelene ved Skandia Safe.

             

> Skandia Safe produktark