Spar op med Skandia Livscyklus

Skræddersyet pension. Helt enkelt.

Skandia Livscyklus er for dig, som ønsker en pensionsopsparing, der helt automatisk tilpasser sig, hvor mange år du har til din pension. Du vil have pengene investeret bedst muligt ud fra dine behov og risikovillighed, men du vil ikke selv bruge tid på at holde øje med investeringerne.

Livscyklusmodellen

Skandias livscyklusmodel indeholder fire investeringsprofiler med forskellige grader af risiko og tilsvarende muligheder for afkast.

 

Investeringsprofiler

Ekstra høj

Udsigten til en høj gevinst tiltaler dig. Du satser gerne og er klar over, at det medfører en højere risiko, som kan betyde tab.

Høj

Du har ikke noget imod at tage en risiko, som kan medføre tab. Til gengæld forventer du også et større langsigtet afkast.

 

Hvordan virker produktet?

Når du er ung, kan du tåle en højere risiko, end når du nærmer dig din pensionsalder. Derfor er andelen af aktier* i livscyklus-modellen også større, når du er ung.

I takt med, at du nærmer dig pensionsalderen, flytter vi gradvist din opsparing over i mere sikre investeringer.

Mellem

Risiko skræmmer dig ikke. Men du ønsker ikke at satse for meget. Værdien af dine investeringer kan ændre sig undervejs.

Lav

Du er forsigtig og har ikke lyst til at opleve store tab. Til gengæld accepterer du også, at det samlede afkast ikke bliver så stort.

 

Dine fordele

  • Gode afkastmuligheder
  • Løbende optimering af din investeringsportefølje
  • En opsparing, der tager højde for dit pensionstidspunkt
  • Automatisk nedtrapning af risiko - så du kan føle dig tryg
  • En pensionsordning, du ikke aktivt behøver at tage del i
  • Kompetent rådgivning om valg af investeringsprofil
  • Høj kvalitet gennem nogle af verdens bedste kapitalforvaltere

Prisen for Skandia Livscyklus

Den samlede pris for Skandia Livscyklus udregner vi ud fra omkostninger til administration af din pensionsopsparing og omkostninger ved at investere. Om-kostningerne afhænger af forskellige parametre, fx størrelsen på din pension, hvor meget du indbetaler og hvilke fonde, der ligger i den profil, du har valgt.

Se her, hvilke satser vi bruger til at beregne omkostninger i Skandia Livscyklus.

> Omkostninger i Skandia Livscyklus

 

*Med 'aktier' menes såvel aktier via eksterne aktiefonde, aktie ETF'er / indeks samt aktieeksponering opnået via finansielle instrumenter, fx aktiefutures. 

 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Informationen om vores produkter er generel og har til formål at give et overblik. Kontakt os for personlig rådgivning, hvor vi tager udgangspunkt i din individuelle situation.

Fandt du det, du søgte?

x

Højere afkast ...

... hvad betyder det?

Beregn, hvor meget et højere afkast betyder for størrelsen på din pensionsopsparing på sigt.

Et højere afkast betyder på sigt

Læs mere om...

Læs mere om livscyklusmodellen, de fire investeringsprofiler og fordelene ved Skandia Livscyklus.

              

> Skandia Livscyklus produktark

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver eller Skandia Direkte.

> Gå til kontaktsiden