Spar op med Skandia Link

- invester selv din pension

Skandia Link er for dig, som tror på, at aktiv investering giver det største afkast over tid. Du ønsker selv at råde over, hvordan dine pensionspenge investeres i de aktie- og obligationsfonde, Skandia tilbyder. Du får stor indflydelse på afkastet af din pensionsopsparing.

Med Skandia Link får du

I Skandia Link afhænger størrelsen på din pension af, hvor meget du indbetaler og det afkast, dine valgte fonde giver.

Med Skandia Link kan du

  • sammensætte din egen portefølje ud fra mere end 55 aktie- og obligationsfonde, som Skandias erfarne investeringseksperter har valgt ud via en grundig udvælgelsesproces (4P-processen).
  • tage en risikotest, der hjælper dig med at finde dit risikoniveau.
  • handle med fonde på Skandia LinkBørsen.
  • følge kursudviklingen på fondene i Skandia Link.
  • sammenligne det historiske afkast på fondene i Skandia Link.

Bred vifte af fonde

De fonde, som Skandia tilbyder, indeholder en bred vifte af aktivklasser og typer af fonde, så du altid kan matche din risikovillighed og den tid, du har at spare op i, når du sammensætter din portefølje af fonde.

Liste over fonde i Skandia Link


Skandia Link kræver lyst til at engagere sig

Du behøver ikke være investeringsekspert for at vælge Skandia Link. Men det kræver, at du har lyst til at følge med i dine investeringer. 

Det er fx vigtigt, at du af og til selv aktivt sørger for, at justere din sammensætning af fonde, så det svarer til det risikoniveau, du har lagt i din investeringsstrategi. Din valgte fordeling mellem aktie- og obligationsfonde kan nemlig ændre sig som følge af kurssving, og dermed ændres også din risiko. Det kaldes også at rebalancere.

Gode råd om investering

Skandia stiller også en række værktøjer til rådighed, der kan hjælpe dig med at investere din opsparing.

Gode råd til at investere


Skandia udvælger fonde

Skandias erfarne investeringseksperter følger en proces, der omfatter både kvantitative og kvalitative vurderinger, når de udvælger og følger op på de fonde, vi tilbyder. 

Via kvalitative vurderinger af blandt andet investeringsfilosofi, processer og ressourcer hos kapital-forvalterne, tror vi på, at vi kan identificere fonde, der skaber resultater, der er bedre end markedernes gennemsnit.

Sådan udvælger vi fonde

Prisen på Skandia Link

Den samlede pris for Skandia Link udregner vi ud fra omkostninger til administration af din pensionsopsparing og omkostninger ved at investere. Omkostningerne afhænger af forskellige parametre fx størrelsen på din pension, hvor meget du indbetaler og hvilke fonde du investerer i.

Du kan beregne, hvad en gennemsnitskunde i Skandia Link betaler i omkostninger med vores omkostningsmåler.

Beregn omkostninger

Du kan også se, hvilke satser vi bruger til at beregne omkostninger i Skandia Link.

Omkostninger i Skandia Link  

 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Informationen om vores produkter er generel og har til formål at give et overblik. Kontakt os for personlig rådgivning, hvor vi tager udgangspunkt i din individuelle situation.

Fandt du det, du søgte?

x

Afkast top 3 - en måned

Se afkast i Skandia Link

Se, hvad en gennemsnitskunde i Skandia Link har fået i afkast om året siden 1999. 

Årlige afkast i Skandia Link

Investeringsværktøjer til dig

Du kan bruge værktøjerne til at holde øje med de fonde, du investerer i.

Liste over fonde i Skandia Link

Sammenlign fondenes afkast

Hvilke fonde klarer sig bedst?

Læs mere om Skandia Link

Læs mere om fordelene ved Skandia Link.

             

> Skandia Link produktark