Kursværn sikrer din pensionsopsparing

Skandia Bonuspension er bygget op over et princip om, at pensionsopsparing har en lang tidshorisont, hvor du som kunde får en løbende stabil udvikling af din pension, selv om finansmarkederne svinger op og ned. Hvis finansmarkederne fx falder kraftigt på kort tid, kan markedsværdien af dit depot godt, i perioder, være lavere, end det, du har fået oplyst.

Derfor kan det være nødvendigt at indføre et kursværn i en kortere eller længere periode, som sikrer, at kunder, som ønsker at forlade Skandia Bonuspension før den aftalte tid, kun kan trække deres opsparings reelle værdi ud. Det sikrer, at de blivende kunder ikke står tilbage med et tab, der ikke er deres.

Kursværnet i Skandia afhænger dels af udviklingen på de finansielle markeder og dels af den mængde penge, vi vurderer, der skal hensættes ekstra i dag for, at vi kan leve op til de fremtidige forpligtelser. Det gældende kursværn beregnes hver måned, og det anmeldes til Finanstilsynet, når der er sket ændringer.

 

Kursværn dags dato

Hvis finansmarkederne fx falder kraftigt på kort tid, kan det være nødvendigt at indføre et kursværn. 

Kursværn dags dato:  2,0 %

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Informationen om vores produkter er generel og har til formål at give et overblik. Kontakt os for personlig rådgivning, hvor vi tager udgangspunkt i din individuelle situation.

Fandt du det, du søgte?

x

Depotrente i dag

De fleste betaler 15,3 procent i skat af det afkast, de får på deres pensionsopsparing.

Depotrenten er pr. 1. januar 2016:

Før pensionsafkastskat:  0,30 % 
Efter pensionsafkastskat: 0,25 %

Hold dig opdateret ...

... om hvad der sker inden for pension, forsikring og investering.