Skandia Basic

Billig og enkel pension

Skandia Basic er for dig, som lægger vægt på lave investeringsomkostninger. Du ønsker samtidig at overlade investeringen af din pensionsopsparing til Skandias eksperter, så den matcher din risikovillighed. Du kan vælge mellem fire forskellige risikoprofiler, men kan altid beslutte at skrue op eller ned for risikoen, hvis din situation ændrer sig.

Med Skandia Basic får du 

Skandia har udvalgt en række billige fonde og investeringer inden for aktier, obligationer og alternative investeringer og sammensat dem til fire Basic-profiler.

I Skandia Basic:

  • får du lave omkostninger
  • sørger Skandia for at fastholde din risiko, når du har fundet det risikoniveau, der passer til dig
  • kan du vælge mellem fire Basic-profiler med forskellige risikoniveauer

Gode råd til at investere

Vi har samlet lidt information, du skal være opmærksom på, når du investerer din pensionsopsparing.

Blandt andet anbefaler vi, at du overvejer dit risikoniveau med to til tre 2-3 års mellemrum, så du altid har den Basic-profil, der matcher dine behov, din risikovillighed og den tid, du har at spare op i.

Gode råd til at investere

Skandia Basic
– du bestemmer risikoen

I Skandia Basic skal du vælge den af de fire profiler, der matcher den risiko, du ønsker at tage.

I profilen med lavest risiko investerer vi omkring 25 procent af opsparingen i aktier og resten i obligationer. I den mest offensive profil er aktieandelen 90 procent.

Find din Basic-profil 

Skandia lægger strategien

Skandia lægger strategien

Skandias eksperter lægger investeringsstrategien bag Skandia Basic.

Profilerne i Skandia Basic er sat sammen af en række billige fonde og investeringer inden for aktie- og obligationsmarkederne samt alternative investeringer. Vores  fokus i disse fonde er at holde omkostningerne nede.

Basic-profiler

*Den maksimale taktiske udsvingsgrænse for aktier er +/- 7,5 %.


Prisen på Skandia Basic

Den samlede pris for Skandia Basic regner vi ud fra omkostninger til administration af din pensionsopsparing og omkostninger ved at investere. Omkostningerne afhænger af forskellige parametre, fx størrelsen på din pension, hvor meget du indbetaler og hvilke fonde, der ligger i den profil, du har valgt.
Du kan beregne, hvad en gennemsnitskunde i Skandia Basic betaler i omkostninger med vores omkostningsmåler. Alternativt kan du følge med i vores forventninger til det kommende års årlige omkostninger i procent (ÅOP) her:

Beregn omkostninger

Sådan reguleres din pension med Skandia Basic

Vi beregner hvert år dine forventede udbetalinger på pensionstidspunktet, så du kan vurdere, om du sparer nok op. I beregningen indgår værdien af din opsparing, der bliver påvirket af afkastet af dine investeringer, de omkostninger du betaler og den overlevelsesgevinst, du modtager på dine livsbetingede pensionsdele. Derudover indgår et forventet afkast på 2 % og forventninger til levetid, hvis du har en livsbetinget pensionsudbetaling (fx en livslang pension). Skandia kan ændre forventningerne til afkast på 2 % eller forventninger til levetid eller omkostninger, og dette vil i så fald påvirke din pensionsudbetaling.

Med Skandia Basic har du ikke garanti på dine udbetalinger, så de kan altså godt være mindre på udbetalingstidspunktet end forventet i opsparingsperioden.

Omkostninger i Skandia Basic

 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Informationen om vores produkter er generel og har til formål at give et overblik. Kontakt os for personlig rådgivning, hvor vi tager udgangspunkt i din individuelle situation.

Fandt du det, du søgte?

x

Se afkast i Skandia Basic

Se, hvad Basic-profilerne har givet i afkast siden januar 2011.

Afkast i Basic-profiler

Afkast og depotrenter

Se de årlige afkast i de forskellige produkter og investeringsprofiler, Skandia tilbyder.

Årlige afkast

Find din Basic-profil

Hvilken Basic-profil passer bedst til dig?

Find din Basic-profil

Læs mere om Skandia Basic

Læs mere om investeringsprofilerne og fordelene ved Skandia Basic.

             

> Skandia Basic produktark