Finanstilsyn og redegørelser

Skandia er underlagt Finanstilsynets retningslinjer for finansiel virksomhed. Finanstilsynet fører tilsyn med, at lov om finansiel virksomhed overholdes og udarbejder redegørelser efter inspektion i de enkelte virksomheder. Finanstilsynet bidrager også til udformningen af den finansielle lovgivning og indsamler samt formidler viden om den finansielle sektor.

Finanstilsynet er en del af Erhvervs- og Vækstministeriet og fungerer som sekretariat for Det Finansielle Virksomhedsråd, Fondsrådet samt Penge- og Pensionspanelet.

Redegørelser Skandias kommentarer

 

 

 

 

Fandt du det, du søgte?

x