Årlige afkast og depotrenter

Graferne viser dig, hvad de årlige afkast og depotrenter har været i de forskellige produkter og risikoprofiler, Skandia tilbyder. Alle afkast er før skat, mens depotrenter oplyses både før og efter skat.

 

 

Forskel i afkast

Hvorfor er der forskel på mit investeringsafkast og det historiske afkast, jeg kan se i grafen?
De historiske afkast i grafen afspejler, hvad de samlede investerede midler i fx Skandia Match 3 er vokset
med fra 1. januar til 31.december. Dit personlige afkast, som du finder på dit årlige Pensionsoverblik,
er det præcise afkast for netop dine investeringer.

I udregningen af dit personlige afkast er der taget højde for, at fx indbetalinger til og betaling af omkostninger
på din pensionsordning sker løbende hen over året, og at kurserne i de fonde, dine penge løbende investeres i,
kan ændre sig fra måned til måned. Udregningen af dit personlige afkast tager altså højde for den
varierende kursudvikling, der har været på de beløb, der løbende er investeret hen over året.

 

 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Afkastet i Skandias produkter er markedsbaseret og varierer efter valg af risikoprofil, fonde og udviklingen på de finansielle markeder.
Der er ingen garanti for fremtidige afkast, ligesom historiske afkasttal ikke kan bruges som dokumentation for fremtidige afkast.

 

Fandt du det, du søgte?

x