Investering og risiko

Målet med at investere pensionsopsparingen er at få dine indbetalinger til at blive mere værd. For at få pensionspengene til at vokse, bliver de oftest investeret i aktier eller obligationer.

Afkast og risiko følges ad

Når du investerer, løber du samtidig en risiko for, at det, du har investeret i, alligevel ikke bliver mere værd, eller måske ligefrem taber værdi.
 
Hovedreglen er, at jo større afkastmulighederne er, jo større er risikoen også. Det gælder uanset, om du har valgt en pension, hvor du selv investerer pengene, eller en løsning, hvor det er pensionsselskabet, der står for investeringerne. Man kan sige, at afkast og risiko er to sider af samme sag.

Risikovillighed

Risikovillighed er et udtryk for, hvor stor en risiko du er villig til at løbe for at nå et bestemt mål. Det kan fx være at få pensionen til at vokse. Men målet kan også være en mere almindelig dagligdags ting som fx at løbe risikoen ved at købe en brugt bil.

Du vil sikkert opleve, at din risikovillighed ændrer sig med alderen. Unge mennesker er ofte mere villige til at løbe en risiko, og de kan også bedre ”tåle” det, fordi der er lang tid til, de skal bruge pensionen. Skulle der gå noget galt, har de altså god tid til at få rettet op på det igen.

Risikoen i Skandias produkter

I Skandia tilbyder vi både produkter, hvor du selv kan investere, og produkter, hvor Skandia står for investeringerne.

Du vil have indflydelse på investeringerne. Vælg mellem:

  • Skandia Livscyklus
  • Skandia Match
  • Skandia Basic
  • Skandia Link

Fælles for Skandia Livscyklus, Skandia Match, Skandia Basic og Skandia Link er, at du selv skal være opmærksom på risikoen, der er ved at investere.

Jo flere aktier du vælger, jo større er muligheden for et højt afkast, men jo større er risikoen for tab også.

Det betyder, at der er risiko for, at du i perioder kan tabe en større del af din pensionsopsparing og i andre perioder kan få den til at yngle betragteligt.

Der vil være perioder, hvor udsvingene på markederne er små, og der vil være perioder, hvor udsvingene er meget store.

Finanskrisen i 2008

Finanskrisen i 2008 er et godt eksempel på den risiko, der er forbundet med at investere. På nogle markeder faldt aktierne op mod 50 %, og det betød, at mange pensionskunder oplevede, at værdien af deres pensionsopsparing faldt markant.

I 2009 og 2010 var det lige omvendt. Her steg markederne op til 40-50 % og kunderne oplevede, at deres pensionsopsparing udviklede sig meget gunstigt. Mange af de kunder, der havde tabt penge under finanskrisen oplevede, at de kunne tjene pengene ind igen.

 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Informationen om vores produkter er generel og har til formål at give et overblik. Kontakt os for personlig rådgivning, hvor vi tager udgangspunkt i din individuelle situation.

Fandt du det, du søgte?

x

Højere afkast ...

... hvad betyder det?

Beregn, hvor meget et højere afkast betyder for størrelsen på din pensionsopsparing på sigt.

Et højere afkast betyder på sigt

Fasthold dit risikoniveau

For at fastholde dit risikoniveau, er det en god ide at justere fordelingen mellem aktie- og obligationsfonde på din portefølje cirka hver tredje måned. Det kaldes at rebalancere.

Sådan rebalancerer du

Test din viden

Er du klar til at tage eksamen i investering?

Test din viden

Afkast og depotrenter

Se de årlige afkast i de forskellige produkter og investeringsprofiler, Skandia tilbyder.

Årlige afkast